Ενισχύστε την ΙΕΡΑΚΣ


Ως πολιτικός φορέας της Εθνεγερσίας, η ΙΕΡ.Α.Κ.Σ υπερασπίζεται τον Ελληνισμό σε όλες του τις εκφάνσεις (θρησκεία, φυλή, νόμισμα, γλώσσα, σκλαβωμένες πατρίδες, πολιτισμό, οικονομία). 

Διεξάγουμε μάχες για την απελευθέρωση της Ελλάδος από το μισελληνικό καθεστώς που διαβρώνει καθημερινώς τις ψυχές των Ελλήνων.

Οι βασικοί άξονες της πολιτικής μας δράσεως είναι οι εξής: Επαναστατική πολιτική ταυτοτήτων, Ελληνική Θρησκεία, Αριστοκρατία, ριζοσπαστικός Ελληνισμός, πολιτισμική εξέγερση, εθνο-κοινωνικές αντιλήψεις, πολυπολικός κόσμος, ιμπεριαλιστική τέχνη του κυβερνάν, πολυδιάστατη γεωπολιτική, εθνοφυλετισμός, ηθική ανωτερότης, πολεμική Παραδοσιαρχία.

Ο στρατηγικός μας στόχος είναι να δημιουργήσουμε μία Μεγάλη και Ισχυρή Ελλάδα. Για να το καταφέρουμε χρειαζόμαστε την βοήθειά σου.

Επένδυσε στην πολιτισμική και βιολογική συνέχεια του Ελληνισμού. Εξασφάλισε το μέλλον. Ενίσχυσε τον Ιερό ΕθνικοΑπελευθερωτικό Αγώνα. Το μέλλον του Ελληνισμού εξαρτάται από εσένα. 

Κάθε δωρεά όσο μικρή και αν είναι, είναι πολύτιμη. Αλλάζει τον υλικό συσχετισμό των δυνάμεων με τους εχθρούς του Ελληνισμού. 

Αποστείλατε την συνεισφορά σας είτε μέσω Western Union, είτε με σφραγισμένο και αδιαφανή φάκελο στην ταχυδρομική μας θυρίδα, είτε με ταχυδρομική επιταγή, είτε με τραπεζική κατάθεση σε λογαριασμό τραπεζικής κάρτας, μετά από συνεννόηση μαζί μας.

Επίσης μπορείτε να δωρήσετε χρήματα για τον Ιερό Αγώνα μέσω internet/mobile banking και paypal, μετά από συνεννόηση μαζί μας.

Οι επαναλαμβανόμενες μηνιαίες εισφορές μπορούν να κατατίθενται σε τραπεζικό λογαριασμό μετά από συνεννόηση μαζί μας. 

Όσοι πατριώτες θέλουν να αφιερώσουν κάποιο κληροδότημα στο Εθνικο-Απελευθερωτικό Αγώνα της ΙΕΡ.Α.Κ.Σ. θα μνημονεύωνται εσαεί ως ευεργέτες της Μεγάλης Ελλάδος.   

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Τ. Θ. 1042, Τ.Κ. 10037, Αθήναι

email: ieraks.hellas@gmail.com

τηλ: 6932353329
.......................................................................................................................

As the political party of National Liberation, IERAKS defends Hellenism in every manifestation (religion, race, currency, language, enslaved fatherlands, civilization, economy).
We wage battles for the liberation of Hellas from the anti-hellenic regime that corrupts daily the souls of Hellenes.
The strategic axes of our political agitation are the following: revolutionary identity politics, Hellenic Religion, Aristocracy, radical Hellenism, cultural insurgency, ethno-social concepts, multipolar world order, imperial statecraft, multi-vector geopolitics, ethno-tribalism, moral supremacy, militant traditionalism.
Our strategic purpose is to establish a Great and Powerful Hellas. To achieve this goal we need your help.
Invest in the cultural and biological continuity of Hellenism. Secure the future. Strengthen the Sacred National Liberation Fight. The future of Hellenism depends on you.

Every donation, no matter how small, is extremely valuable. It changes the material balance of power against the enemies of Hellenism. 
Please send your contribution either through Western Union, or with a sealed and opaque envelop to our P.O. Box Office, or by using a post office draft service, or by a bank deposit to a bank cash card number, after contacting us.

You can also donate money for the National Struggle via internet/mobile banking and paypal, after contacting us.

Recurring monthly contributions can be deposited in a bank account after consulting with us. 

Those patriots who wish to make a bequest to the National Liberation Struggle of IERAKS, will be forever commemorated as benefactors of Greater Hellas.
Postal Address:
P.O. Box 1042, Post Code 10037
Αthens, Hellas


mobile: (0030) – 6932353329

No comments:

Post a Comment