Βασικές Αρχές


Ιδρυτική Διακήρυξη του Πολιτικού φορέως της Εθνεγερσίας
Οργανωτική διάρθρωση του πολιτικού φορέως της Εθνεγερσίας
Δημιουργία και οργάνωση Ελληνικών Κοινοτήτων
Στρατηγικές υποδομές του ΕθνικοΑπελευθερωτικού Αγώνος
Προσχέδιο Κυβερνητικού Προγράμματος του Πολιτικού φορέως της Εθνεγερσίας
Πρόταση φορολογικού νομοσχεδίου της ΙΕΡ.Α.Κ.Σ.
Στρατηγικοί άξονες του οικονομικού προγράμματος της ΙΕΡ.Α.Κ.Σ.
Πώς πρέπει να οραματιζόμαστε το μέλλον της Ελληνικής Θρησκείας
Ηθική, Ιεραρχία, και Πειθαρχία των μελών της ΙΕΡ.Α.Κ.Σ.
Πολιτιστική ηγεμονία και Θρησκευτική εξουσία
Εγχειρίδιο ηγητόρων για τα στελέχη του Πολιτικού φορέως της Εθνεγερσίας
Εκλογές και Ελληνικά στρατηγικά σχέδια καταλήψεως της εξουσίας
Γεωπολιτική στροφή: από τον αυτόματο ευρωπαϊκό πιλότο, στο Ελληνικό Imperium
Ελληνική Στρατηγική(I)
Ελληνική Στρατηγική(ΙΙ) - στρατηγική επιβιώσεως του Έθνους
Πολιτικό πρόγραμμα της Ελληνικής Επαναστάσεως
Όραμα και Πεπρωμένο
Αναβάθμιση του Ελληνικού Πολεμικού Δόγματος
Η μακροπρόθεσμη Ελληνική δημογραφική πολιτική
Το Ελληνικό Σύνταγμα
Εισήγηση στην οργανωτική συνδιάσκεψη του Κόμματος, 3-2-«2013»
Πολιτιστικοί πόλεμοι και οργάνωση μυστικής πολιτιστικής αστυνομίας
Οργάνωση Ελληνικής πολιτοφυλακής

No comments:

Post a Comment