Sunday, November 5, 2017

Τί χρειάζεται για να αναπτυχθεί το Κίνημα και να κτισθεί το Επαναστατικό Κόμμα – conceptual frameworks


Η Ελληνική Επανάσταση έχει κοπάσει(εν έτει «2017») επειδή ουδέποτε τα κόμματα και τα κινήματα που ευαγγελίζονται την ανατροπή του καθεστώτος έδειξαν ενδιαφέρον για την αναβάθμιση των πνευματικών υποδομών του Ελληνισμού.
Πώς συγκροτείται το σύγχρονο επαναστατικό κόμμα; Ποιά τα χαρακτηριστικά του; Τί στρατηγική πρέπει να ακολουθήσει; Τι είδους γνώσεις και ικανότητες χρειάζεται να αποκτήσουν οι Έλληνες επαναστάτες; Ποια πρέπει να είναι η οργανωτική δομή του; Πώς θα βρεί υλικούς πόρους ικανούς να συντηρήσουν τον Αγώνα; είναι ωρισμένα από τα πολλά αναπάντητα ερωτήματα.
Στο άρθρο «Η δυναμική της κοινωνικής αλλαγής (dynamics of social change)» είχαμε κάνει μία εισαγωγή του απαραίτητου πνευματικού εξοπλισμού που πρέπει να διαθέτουν οι Έλληνες. Τώρα αναβαθμίζουμε το προηγούμενο κείμενό μας.

1. Βασικός διαχωρισμός στην επαναστατική διαδικασία είναι το κίνημα από το κόμμα. Στο κόμμα μας πρέπει να εντάσσωνται μόνον όσοι είναι συνειδητοί επαναστάτες, οι οποίοι θα έχουν την αίσθηση του πολιτικού στρατιώτου. Στο κίνημα εντάσσονται όσοι θέλουν να πολεμήσουν στον Εθνικο-Απελευθερωτικό Αγώνα αλλά δεν θέλουν να υπακούν σε συγκεκριμένους ηγέτες ή να ακολουθούν συγκεκριμένες οδηγίες.
Το κόμμα αποτελεί την ανωτέρα μορφή ωργανωμένης πολιτικής συνειδήσεως και την ανωτέρα μορφή ωργανωμένης πολιτικής πάλης. Η οργανική σύνδεση κόμματος και κινήματος είναι πολύ σημαντική. Το κομματικό στέλεχος οφείλει να δηλώνει την ταυτότητά του όπου σταθεί και να λειτουργεί σε διαβαθμισμένα συλλογικά όργανα. Οφείλει να διαφοροποιείται από το ανοργάνωτο κίνημα και ποτέ να μην ενεργεί χωρίς σχέδιο και οργάνωση. Η ανάπτυξη της εθνικής, πολιτικής, και οργανωτικής συνειδήσεως του Λαού μας απαιτεί αδιάλειπτη, καθημερινή πολιτική εργασία. Το κομματικό μέλος συμμετέχει ενεργώς στον Αγώνα όπου και όταν δεχθεί εντολές, ενώ το μέλος του άμορφου κινήματος μπορεί να απέχει ή να συμμετέχει κατά το δοκούν.
Η τεραστία διαφορά μεταξύ κόμματος και κινήματος εκδηλώνεται στους τομείς της πειθαρχίας, της οργανώσεως, του σχεδιασμού, και του επαγγελματισμού. Το κόμμα και το κίνημα αποτελούν συμπληρωματικές μορφές του Αγώνος, και όχι αμοιβαίως αποκλειόμενες. Το Κόμμα είναι η πρωτοπορεία του κινήματος. Το κίνημα εμπεριέχει όσους συνδέονται με την Επανάσταση. Το Κόμμα εμπεριέχει όσους έχουν αφιερωθεί στην Επανάσταση. 
2. Το Κόμμα πρέπει να αναβαθμίζει καθημερινώς τις επαναστατικές και πολιτικές του ικανότητες σε θέματα οργανώσεως, ηγεσίας, δομής διοικήσεως, χρηματοδοτήσεως, στρατηγικής, ιδεολογίας, εκπαιδεύσεως στελεχών, υλικοτεχνικού εξοπλισμού.
Το κόμμα πρέπει να εξελίσσεται και να προσαρμόζεται σε νέες συνθήκες πολιτικής πάλης. Η οργανωτική προσαρμογή πρέπει να συμβαδίζει με τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουμε στην σύγκρουση με τον εχθρό.
Σε συνθήκες κατοχής και παρανομίας, το Κόμμα χρειάζεται να βρεί από το εξωτερικό, έδαφος ασυλίας, εκπαίδευση, υλικοτεχνική τροφοδοσία, οργανωτική βοήθεια, οπλισμό, χρήματα, διπλωματική στήριξη, διαβαθισμένες πληροφορίες.
3. Για να αποκτήσει ιδεολογική ηγεμονία το Κόμμα πρέπει τα στελέχη να έχουν αφομοιώσει διαφορετικούς τρόπους σκέψεως και γνωσιακές διαδικασίες(Thinking styles - Cognitive styles):
Α) ολιστική σκέψη(holistic thinking),
Β) αναλυτική σκέψη(analytical thinking),
Γ) δικτυακή σκέψη(network thinking),
Δ) σχεδιαστική σκέψη(design thinking),
Ε) πλευρική σκέψη(lateral thinking),
Ζ) κάθετη σκέψη(vertical thinking),
Η) ενσωματωτική σκέψη(integrative thinking),
Θ) συστημική σκέψη(systems thinking),
Ι) δυναμική σκέψη(dynamic thinking),
Κ) ταυτόχρονη σκέψη(concurrent thinking),
Λ) δημιουργική σκέψη(creative thinking),
Μ) κριτική σκέψη(critical thinking),
Ν) τρισδιάστατη σκέψη(3D thinking),
Ξ) μη-γραμμική σκέψη(non-linear thinking).
4. Το κίνημα και το Κόμμα πρέπει να προετοιμαστούν για παρατεταμένο πολυσχιδή υβριδικό πόλεμο, ο οποίος απαιτεί ανάλογη σταθερή χρηματοδότηση. Μία από τις βασικές πηγές χρηματοδοτήσεως του Αγώνος, πριν την κατάληψη της εξουσίας, πρέπει να είναι η έκδοση ανωνύμου, ιδιωτικού, ηλεκτρονικού, δικτυακού νομίσματος. Μαζί με την κάλυψη πολλών αναγκών του Αγώνος, θα προσφέρει πρακτική εκπαίδευση στα στελέχη του κόμματος στον χρηματοοικονομικό πόλεμο κατά του καθεστώτος, και στο τσάκισμα του εχθρικού τραπεζοκεντρικού χρηματοπιστωτικού συστήματος. Το Κόμμα σε συνεργασία με το κίνημα πρέπει να κτίσει διεθνή οικονομικά δίκτυα, τα οποία να διοχετεύουν συνεχώς χρήματα στον Αγώνα.
5. Η επεκτατική πολιτική(expansion) είναι θεμελιώδης αρχή του Κόμματος και του κινήματος. Συνεπάγεται κατάκτηση ψυχών, εδαφών, πόρων, εις βάρος των εχθρών μας. Το Κόμμα πρέπει να μελετήσει όλες τις τεχνικές ριζοσπαστικοποιήσεως που προσφέρουν οι ανθρωπιστικές επιστήμες, ώστε να στρατολογεί και να ριζοσπαστικοποιεί τα μέλη σε ελάχιστο χρονικό διάστημα, εβδομάδων ή μηνών. Το Κόμμα πρέπει να διαθέτει επαγγελματική πολιτική στρατολογήσεως, υψηλά κριτήρια εισδοχής και διαδικασίες φιλτραρίσματος των υποψηφίων, ώστε να διασφαλίζεται η ποιότης όσων αποφοιτούν από τις κομματικές σχολές, καθώς και οι διοικητικές και οργανωτικές ικανότητες της ηγεσίας. 
6. Το Κόμμα πρέπει διαρκώς να παράγει πολιτική σκέψη. Κάθε δημόσια πολιτική που προτείνουμε, ισοδυναμεί με ένα πολιτικό προϊόν, το οποίο πρέπει να σχεδιάσουμε σωστά, να το παράγουμε, να το διαθέσουμε, να το διαφημίσουμε, να έχουμε σημεία λιανικής διαθέσεως των ιδεών μας, και δίκτυα εξαγωγής, τμήμα ερεύνης, αναπτύξεως και καινοτομίας. Πρέπει να έχουμε τμήμα ανθρωπίνου δυναμικού, λογιστήριο, μάρκετινγκ, εσωτερική ασφάλεια, logistics, κλπ, όπως λειτουργεί μία πολυεθνική επιχείρηση. Για να ανταγωνιστούμε επιτυχώς τους σημερινούς εγχωρίους και διεθνείς πολιτικούς οργανισμούς, οι οποίοι διαθέτουν τεράστιους πόρους, οφείλουμε να σχεδιάσουμε έναν πολιτικό οργανισμό αντάξιο των πολιτικών μας αντιπάλων.
Τα περισσότερα ανταγωνιστικά κόμματα διαθέτουν παλαιά ιδεολογικά προϊόντα τα οποία είναι πρωτόγονα, ξεπερασμένα από τις κοινωνικές συνθήκες. Έχουν κλείσει τον κύκλο τους, το πολιτικό προϊόν τους δεν έχει πιά αγοραστική ελκυστικότητα. Όπως κάθε εμπορικό προϊόν, έτσι και τα πολιτικά προϊόντα έχουν συγκεκριμένο κύκλο ζωής(product life-cycle). Πρέπει να αναλύουμε τον πολιτικό ανταγωνισμό.  
Μετά από κάθε πολιτική δραστηριότητα του Κόμματος πρέπει να γίνεται λεπτομερής απολογισμός, και να αναλύεται η αποτελεσματικότης και η αποδοτικότης της δράσεως(effectiveness and efficiency).
7. Ο ΕθνικοΑπελευθερωτικός Αγών πρέπει να διαθέτει τα εξής οργανωτικά εργαλεία:
Πολιτική εξέγερση ανοικτού κώδικος(open source political insurgency),
Δικτυωμένο πολιτικό οργανισμό(networked political party),
Δίκτυο βάσεως(grassroots network)
Δικτυοκεντρική οργάνωση(network-centric organization)
Οργανικές υποδομές σε αντίθεση με τις μηχανικές υποδομές (organic structures vs mechanistic structures). Οι μηχανικές υποδομές είναι κατάλληλες να αντεπεξέλθουν σε σταθερές και συγκεκριμένες συνθήκες, ενώ οι οργανικές υποδομές μπορούν να αντεπεξέλθουν σε ασταθείς, πολύπλοκες, και δυναμικές συνθήκες.
Υβριδικές οργανώσεις(hybrid organizations)
Υβριδικό πόλεμο(hybrid warfare)
Δικτυωμένες κοινότητες(network societies),
Πολύπλοκα δίκτυα(complex networks),
Πολύπλοκα προσαρμοστικά συστήματα(complex adaptive systems),
Διασπαστική καινοτομία(disruptive innovation),
Πολιτικά δίκτυα(political networks).
Κοινωνική προσομοίωση(social simulation)
Δικτυακό πόλεμο(networked warfare)
Εκτός από τα πλεονεκτήματα, υπάρχουν και σοβαρά μειονεκτήματα στην δικτυακή οργάνωση. Έτσι προάγεται η διάσπαση, ο κατακερματισμός, η έλλειψη συντονισμού, η σπατάλη δυνάμεων, η διάχυση της συγκρουσιακής ενεργείας. Η αντοχή της δικτυακής οργανώσεως έναντι της καθέτου ιεραρχίας σε περίπτωση εχθρικού πλήγματος, έχει ένα όφελος αλλά και ένα κόστος. Η καλύτερη λύση είναι το υβριδικό οργανωτικό σχήμα: ιεραρχημένο δίκτυο.
8. Στρατηγική απομείωση των εχθρών(strategic depopulation of our enemies). Πολυδιάστατο σχέδιο μειώσεως των εχθρικών πληθυσμών μέσω εκτρώσεων, προγραμματισμένης λειψυδρίας, διαδόσεως θανατηφόρων λοιμωδών ασθενειών πχ ιός που τρώει την ανθρώπινη σάρκα, ανάπτυξη και χρήση βιοχημικών όπλων, λιμοκτονίας δια της καταστροφής τροφίμων, υποβαθμίσεως της διατροφικής ποιότητος με την χρήση συντηρητικών και χημικών ουσιών, τεχνητής ελλείψεως φαρμάκων, αποκλεισμού συνόρων και αλλαγής συνόρων ώστε να προκληθεί υπερπληθυσμός και εμφύλιοι πόλεμοι για λόγους προσβάσεως σε πόρους δίχως την δυνατότητα μεταναστεύσεως, διαδόσεως της ομοφυλοφιλίας και της αλλαγής φύλου, καταστροφής των γεννητικών οργάνων και του αναπαραγωγικού συστήματος σε μικρή ηλικία μέσω τελετουργικών, υποδαύλιση πολέμων κατά μήκος θρησκευτικών, εθνοτικών, πολιτισμικών, φυλετικών, ταξικών γραμμών, μέσω προγραμμάτων μαζικού εμβολιασμού τα οποία κτυπούν την αναπαραγωγική ικανότητα με πρόσχημα την προφύλαξη από ασθένειες, διάδοση καρκινογόνων ουσιών στις βαφές και τα καλλυντικά, καταστροφή των οικονομικών υποδομών της χώρας μέσω δολιοφθοράς, καταστροφή της παιδείας ώστε να υποβαθμιστεί το επιστημονικό και τεχνολογικό δυναμικό της χώρας, μνημοκτονία δια της καταστροφής αρχείων για να απολεσθεί η συλλογική ταυτότης και η θέληση για βιολογική και πολιτισμική συνέχεια, δημογραφική μηχανική και υποχρεωτική μετανάστευση, υποχρεωτική μαζική στείρωση, απαγόρευση γάμων και ενδογαμίας, εξόντωση της πνευματικής αριστοκρατίας, εντομολογικό πόλεμο, βιολογικό πόλεμο, απελευθέρωση της χρήσεως ναρκωτικών στην κοινωνία-στόχο, διάλυση των υγειονομικών υποδομών.
9. Χρειαζόμαστε οπωσδήποτε ιδρύματα μελέτης της βιοπολιτικής, και της γεωπολιτικής.
10. Το κίνημα και το Κόμμα πρέπει να ενισχύουν τον Αγώνα με κάθε πόρο, νόμιμο ή «παράνομο». Η επιλογή του είδους της «παρανομίας» θα εξαρτηθεί από τους εξής παράγοντες: από το περιθώριο κέρδους, από την ευκολία εισόδου στο κύκλωμα της «παρανομίας», από τον υπάρχοντα ανταγωνισμό στο συγκεκριμένο αντικείμενο(πχ «λαθρεμπόριο» τσιγάρων), από το κόστος συναλλαγής με τους καθεστωτικούς υπαλλήλους προκειμένου να μην επεμβαίνουν στις «παράνομες» εργασίες, από τον κίνδυνο εντοπισμού και συλλήψεως, από την πιθανότητα και συχνότητα απωλείας στοιχείων ενεργητικού λόγω κατασχέσεων από τον εχθρό, από την γεωγραφική θέση μίας επαναστατικής οργανώσεως, από την ύπαρξη ή μη εξειδικευμένων στελεχών για τις αντίστοιχες «παράνομες» δραστηριότητες.
11. Το Κόμμα και το κίνημα πρέπει να διαθέτουν πολλές υβριδικές οργανώσεις, που θα συνδυάζουν εικονικά δίκτυα(virtual networks), ιεραρχημένες οργανώσεις προσώπων(cadre organizations), δικαιοδόχους(franchisees), και ανεξάρτητες ομάδες(freelancers).
Οι επαναστατικές οργανώσεις σήμερα λειτουργούν με κανόνες σύγχρονων επιχειρήσεων. Χρειάζονται μία ποικιλία υπηρεσιών και προμηθευτών. Για τον Αγώνα χρειάζονται υπηρεσίες επαγγελματικού επιπέδου από άτομα με διαρκή παραβατική συμπεριφορά: ειδικοί σε θέματα λαθρεμπορίου, σε θέματα μη-ανιχνεύσιμων τηλεπικοινωνιών, σε θέματα πλαστογραφίας, σε θέματα διακινήσεως και νομιμοποιήσεως κεφαλαίων. Χωρίς την πρόσληψη τέτοιων εξειδικευμένων υπηρεσιών, δεν μπορεί να λειτουργήσει το επαναστατικό δίκτυο ως επιχείρηση.
Πρέπει να ιδρύσουμε ομίλους επιχειρήσεων για να εφοδιάζουν το επαναστατικό κίνημα με πόρους, να απορροφούν την ανεργία των μελών μας, και να προσελκύουν νέα μέλη.
Το Κόμμα και το κίνημα πρέπει να διαθέτουν ομόκεντρους κύκλους, παράλληλες αντικαθεστωτικές δομές, εργατικά συνδικάτα, δεξαμενές σκέψεως, δίκτυο μη-κυβερνητικών οργανώσεων, συνεταιρισμούς, πολιτιστικά ιδρύματα, εξωκοινοβουλευτικά και κοινοβουλευτικά κόμματα, ένοπλες οργανώσεις, εκπαιδευτικά ιδρύματα, εμπορικές επιχειρήσεις, θρησκευτικές κοινότητες, τα οποία όμως θα αναπαράγουν τις ίδιες βασικές ιδέες. Αλλά σε διαφορετική ένταση και με διαφορετικό τρόπο.
12. Το Κόμμα και το κίνημα πρέπει να αναπτύξουν ένα δίκτυο-κράτος(network-state), πριν και μετά την κατάληψη της εξουσίας, με μέλη του πολυεθνικές εταιρείες, φυλές, μη-κρατικές εθνότητες, κάθε είδους μειονότητα, πολιτισμούς, θρησκείες, μκο, φίλα προσκείμενα άτομα, μη-κρατικούς δρώντες, πολιτικά κόμματα, φιλικά κράτη, ένοπλες οργανώσεις, πολιτιστικά ιδρύματα, υπερεθνικά εμπορικά δίκτυα νομίμων και παρανόμων αγαθών, ιδιωτικοί στρατοί, συμπαθούντες πολιτικοί ξένων κρατών, επιστημονικά εργαστήρια, πανεπιστήμια, δεξαμενές σκέψεως, μμε, τράπεζες, εφοπλιστικές εταιρείες, υπερεθνικοί οργανισμοί δικής μας προελεύσεως, στρατιωτικές συμμαχίες, ανθρωπιστικές οργανώσεις, ακτιβιστές, μονοθεματικά κινήματα.
Όλοι αυτοί οι παράγοντες θα διαθέτουν διπλωματικά διαβατήρια του δικτύου-κράτους, πρεσβείες, ασυλία, χρηματοδότηση, προβολή. Από τώρα πρέπει να κτίσουμε δικό μας παγκόσμιο δίκτυο σχέσεων. 
13. Προετοιμασία στρατηγικής του κόμματος αν τεθεί εκτός νόμου με διατάξεις περί εγκληματικής οργανώσεως, τρομοκρατίας, κλπ. Να είναι έτοιμο να διεξάγει ελληνικές εκλογές εκτός ρωμέϊκης επικρατείας, με ψηφοφόρους Έλληνες της Διασποράς, με αναγνωρισμένη εξόριστη κυβέρνηση στο εξωτερικό, και κοινοβούλιο του εξωτερικού.
Από την στιγμή που στο εσωτερικό της Χώρας τα ανθελληνικά κόμματα δίνουν δικαιώματα ψήφου σε αλλοεθνείς, το Κόμμα θα πρέπει να ανταποδώσει τα ίσα σε διεθνές επίπεδο.
Το Κόμμα-Δίκτυο δημιουργώντας προσωρινές εκλογικές περιφέρειες στο εξωτερικό, πχ Βόρειο Αφρική, και προσωρινούς ψηφοφόρους μίας ημέρας με πολιτικά δικαιώματα για μία ημέρα, θα δημιουργεί τεχνητές πλειοψηφίες στο εξωτερικό θέτωντας εκτός νόμου τα ρωμέικα κόμματα. Μαζί με την δημιουργία παραλλήλου και ανταγωνιστικού νομοθετικού πλαισίου, το Κόμμα-Δίκτυο θα δημιουργεί ανεγνωρισμένες κυβερνήσεις εκτός ρωμέϊκης επικρατείας, που δεν θα αναγνωρίζουν την κυβέρνηση των ρωμιών και το κατοχικό τους καθεστώς. Αυτό απαιτεί πολλαπλές διεθνείς συμμαχίες, αλλά μόνον έτσι θα επιβιώσουμε. Με την δημιουργία εξορίστου κυβερνήσεως.
Αν μας θέσουν εκτός νόμου, καλούμε ξένες χώρες να διακόψουν τις διπλωματικές τους σχέσεις με το ρωμέϊκο ψευδοκράτος και να αρχίσουν εμπάργκο και πολεμικές προετοιμασίες. Οι εκλογές και η λειτουργία του Κόμματός μας πρέπει να διεθνοποιηθούν. Να μετατραπούν σε σύγκρουση μεταξύ του πολυπολικού κόσμου και του δυτικού συνασπισμού.
Τα κράτη του πολυπολικού κόσμου (Αφρική, Ασία, Λατινική Αμερική, Μέση Ανατολή), πρέπει να πιέσουν το παλαιό καθεστώς ώστε να μην περιοριστούν τα πολιτικά μας δικαιώματα. Για ένα σημαντικό διάστημα η κύρια πολιτική εκστρατεία του Κόμματος πρέπει να διεξάγεται στο εξωτερικό.
Για να υπερισχύσουμε του εχθρού, οφείλουμε να αλλάζουμε όλους τους όρους του πολιτικού παιχνιδιού: νομοθεσία, επικράτεια, μμε, ψηφοφόρους, εκλογικές περιφέρειες, ποιός τίθεται εκτός νόμου, εξόριστη κυβέρνηση, εξόριστο κοινοβούλιο.
Πχ διεξαγωγή ελληνικών εκλογών σε ρωσικά εδάφη όπου λαμβάνουν μέρος ένα εκατομμύριο «Έλληνες» ψηφοφόροι της μίας ημέρας, θέτοντας εκτός νόμου τα ελληνόφωνα ρωμέϊκα κόμματα. Σε αυτές τις εκλογές θα λαμβάνουν μέρος και περιφέρειες του ρωμέικου ψευδοκράτους, πχ Θράκη, Κρήτη, Ήπειρος, νησιά Αιγαίου, ώστε να νομιμοποιηθούν στην συνείδηση του κόσμου οι εναλλακτικές πολιτικές διαδικασίες και εκλογές.
Δίνουμε συνεντεύξεις στα ξένα μμε, καταχωρούμε διαφημιστικά μηνύματα στην αγγλική γλώσσα, διοργανώνουμε οικονομική εξόρμηση στο εξωτερικό. Με το εκλογικό αποτέλεσμα αποκτάμε έδρες και διπλωματική αναγνώριση στο εξωτερικό. Η διεθνοποίηση των εκλογών και της πολιτικής συγκρούσεως, η απόκτηση διπλωματικής αντιπροσωπείας στο εξωτερικό, και το άνοιγμα πρεσβειών από ένα κόμμα-δίκτυο και ένα υπό σύσταση κράτος-δίκτυο το οποίο διενεργεί ταυτοχρόνως state and nation-building, είναι η στρατηγική που θα μας φέρει την πολυπόθητη νίκη.
Αντίστοιχη πρέπει να είναι η μετεκλογική εξωκοινοβουλευτική στρατηγική στο εσωτερικό της Χώρας. Παράλληλοι και ανταγωνιστικοί θεσμοί, πολιτική ανυπακοή, στρατηγική μη-βίαιης συγκρούσεως, πολιτική απεργία, νόμιμο και παράνομο κομματικό μηχανισμό, έκδοση δικού μας νομίσματος παραλλήλως και ανταγωνιστικώς με το ευρώ, σύσταση δικών μας εταιρειών με απόδοση δικού μας ΑΦΜ, οργάνωση πολιτοφυλακών, δικά μας σχολεία, δικές μας υπηρεσίες πληροφοριών, θέατρα δρόμου με παραστάσεις από μελλοντικά δικαστήρια, δίκτυο υποστηρίξεως ελληνικών προϊόντων και εργαζομένων, εναλλακτικά συνδικάτα εργαζομένων, κατάληψη δημοσίων κτηρίων, δημιουργία ελευθέρων και αυτονόμων ζωνών εντός επικρατείας. 
14. Εάν μετά την κατάληψη της εξουσίας, επιτρέψουμε στους εχθρούς και στους λαθρεπιβάτες της Επαναστάσεως (free-riders) να αποκτήσουν τα ίδια αγαθά και τα ίδια προνόμια με αυτούς που θα χύσουν το αίμα τους για την Επανάσταση, είναι σαν να δημιουργούμε έναν λαό τεμπέλη, διεθνιστικό, άρριζο, κουτοπόνηρο, ραγιά. Εάν στο όνομα της εθνικής ενότητος παραχωρήσουμε τα ίδια πολιτικά δικαιώματα στους εχθρούς της Επαναστάσεως, επιδοτούμε τον ραγιαδισμό και την προδοσία του έθνους.
Με την αλλαγή του κράτους και του καθεστώτος, τα όπλα, τα μμε, τα χρήματα, τα σχολεία, η δικαιοσύνη, η υπηκοότητα, η ιθαγένεια, τα αξιώματα, τα επιδόματα, οι δημόσιες θέσεις, οι ιδιωτικές εταιρείες, η θρησκευτική εξουσία, τα πολιτισμικά ιδρύματα, τα πάντα πρέπει να ανήκουν στους Ελληνικής καταγωγής και Έλληνικής συνειδήσεως πολίτες. Άλλως, εξοπλίζουμε τον εχθρό για την σφαγή μας.
15. Το Κόμμα πρέπει να συγκροτήσει τον δικό του πολιτικό στρατό, να τον οργανώσει, να τον εκπαιδεύσει, να τον συντηρεί.
Ο επαναστατικός-πολιτικός μας  στρατός πρέπει να είναι έτοιμος να αντιμετωπίσει κάθε πιθανό σενάριο πολιτικής και στρατιωτικής απειλής προερχομένης από τον εχθρό. Παγίδες, αμυντικές και επιθετικές ενέργειες, διαδηλώσεις, απεργίες, τρομοκρατία, αστικό πόλεμο, ανταρτοπόλεμο. Όπως ακριβώς εκπαιδεύονται οι αντιτρομοκρατικές υπηρεσίες για την αντιμετώπιση κάθε περιστατικού, έτσι ακριβώς πρέπει να εκπαιδεύεται ο επαναστατικός-πολιτικός μας στρατός.
Ο μισελληνικός εχθρός πρέπει να εξολοθρευτεί προληπτικώς και μαζικώς με προγραφές, και να εκκαθαριστούν οι πραγματικοί και οι δυνητικοί εχθροί της Επαναστάσεως και του νέου καθεστώτος.
Ο πολιτικός μας στρατός πρέπει να ενσωματώσει στο οργανωτικό του DNA την πολεμική καινοτομία στην μάχη. Να μπορεί να παρατηρεί και να «διαβάζει» τον εχθρό. Ποιό είναι το συμπεριφορικό του διάγραμμα, το ψυχογράφημά του, πώς συνήθως σκέπτεται, αισθάνεται, αποφασίζει, και δρά.
Το ρητό «καλώς γνώναι τον εχθρόν» θα αποτελεί την βάση εκπαιδεύσεως του πολιτικού μας στρατού. Θα πρέπει να ξέρουμε πώς δρά ο εχθρός, πώς αντιδρά, ποίες είναι οι προτεραιότητές του.
Η οργανωτική προσαρμοστικότης του Κόμματος συνάδει με την απαραίτητη οργανωτική ευελιξία, και την οργανωτική ποικιλιομορφία.
16. Το Κόμμα σε κάθε φάση του πολιτικού αγώνος, πρέπει να ξέρει τί θα πράξει. Αν τεθεί εκτός νόμου, αν επίκειται συνέδριο, στις εκλογές, στις συγκρούσεις με αντίπαλα κόμματα, στις σχέσεις του με τις παραγωγικές τάξεις, στις σχέσεις του με την κοινωνία, με τον πολιτισμό, όταν αντιμετωπίζει ένοπλη καταστολή, στις σχέσεις με τα διεθνή κινήματα, τους μη-κρατικώς δρώντες, με τα ξένα κράτη, στις συνταγματικές αλλαγές. Πριν από κάθε σημείο καμπής, πρέπει να διαθέτει σχέδιο δράσεως.
Μεταξύ άλλων πρέπει να διαθέτει προληπτικό σχέδιο αντιμετωπίσεως διασπαστών και διασπάσεων του Κόμματος. Απομόνωσή τους από την κοινωνία, απαγόρευση επιστροφής στο Κόμμα, αφαίρεση πόρων, απαγόρευση διαδόσεως των ιδεών τους, διάσπαση των διασπαστών μέσω δικών μας ανθρώπων, εξουδετέρωση του ηγέτου των διασπαστών, παράλυση και απομόνωση των διασπαστών ώστε σε λίγα χρόνια να έχουν απαγοητευτεί και να έχουν μείνει πίσω στην ατομική πολιτική εξέλιξη.  

17. Το Κόμμα πρέπει να διαθέτει ειδικό σώμα με κρυπτογραφικούς κώδικες επικοινωνίας και κανόνες εσωτερικής ασφαλείας. Η επιλογή αυτού του σώματος, όπως και όλων των μελών, θα γίνεται μετά από δοκιμασία, και έμπρακτη απόδειξη ικανοτήτων στην πολιτική μάχη.
18. Χρειαζόμαστε εσωτερικό δίκαιο βάσει του οποίου θα πειθαρχούν τα μέλη, οι οπαδοί, και οι φίλοι ώστε να απορρίφθεί πλήρως το νομοθετικό πλάισιο του εχθρού. Σε περιπτώσεις σοβαρών αδικημάτων απαγορεύεται αυστηρώς η επίλυση της διαφοράς να μεταφερθεί στα δικαστήρια του εχθρού. Άλλως αρνούμεθα την δική μας Δικαιοσύνη, και τους δικούς μας Νόμους.
Απαιτείται κατανόηση και αφομοίωση της πολιτικής αυτονομίας σε κάθε σφαίρα της κοινωνικής ζωής διότι πρέπει να λαμβάνωνται πολύπλοκες αποφάσεις σε ένα δυσκολο ηθικό και νομικό πεδίο.
19. Το Κόμμα πρέπει να αποκτήσει και να διοχετεύσει στο κίνημα διοικητικές, οργανωτικές, πολιτικές, οικονομικές, θρησκευτικές, και στρατιωτικές ικανότητες.
Χρειαζόμαστε επαγγελματίες οργανωτές. Είναι αδύνατον να συγκροτηθεί επαναστατικό κίνημα με ανειδίκευτους πατριώτες. Χρειαζόμαστε επαναστάτες υψηλής εξειδικεύσεως. Η μεγιστοποίηση των επαναστατικών ικανοτήτων απαιτεί στρατολόγηση προσωπικού με εξειδικευμένες γνώσεις, στην εύρεση κεφαλαίων για τον αγώνα, στην απόκτηση και χρήση οπλικών συστημάτων, στην συλλογή πληροφοριών, στον οργανωτικό σχεδιασμό πολιτικοστρατιωτικών επιχειρήσεων.  Χρειαζόμαστε διοικητές, στελέχη δημοσίων σχέσεων, στρατολόγους, διπλωματικό προσωπικό για τον συντονισμό με ξένους κυβερνητικούς παράγοντες.
Η συλλογή κεφαλαίων και η οργάνωση της χρηματοδοτήσεως του ΕθνικοΑπελευθερωτικού Αγώνος πρέπει να αναληφθεί από επαγγελματίες, οι οποίοι θα είναι υπεύθυνοι για την κάλυψη των καθημερινών επιχειρησιακών απαιτήσεων. Όπως ακριβώς ένα στράτευμα διαθέτει επιμελητεία, και διοικητική μέριμνα, αντίστοίχως πρέπει να υπάρχουν τμήματα επιμελητείας και διοικητικής μερίμνης για τον επαναστατικό αγώνα.
20. Ανταγωνιστική προσαρμογή(competitive adaptation). Η επιτυχία στον μακροχρόνιο αγώνα, εξαρτάται από το πόσο γρήγορα τα μέλη του Κόμματος μαθαίνουν την πολιτική τέχνη και προσαρμόζονται σε αλλαγές συνθηκών, χωρίς να αλλάζουν τον σκληρό πυρήνα της ιδεολογίας του Κόμματος. 

Η καμπύλη εκμαθήσεως(learning curve) από ένα σημείο και μετά, θα έχει λογαριθμική μορφή διότι όσο εξαπλώνεται το κίνημα, τόσο πολυπλοκότερες θα γίνωνται οι οργανωτικές ανάγκες του Κόμματος.

21. Διαδικασίες λήψεως αποφάσεων(decision-making process). Τα μέλη πρέπει να κατανοούν ποιός αποφασίζει μέσα στο Κόμμα και γιατί, με ποιές διαδικασίες, με βάση ποιά κριτήρια, με ποιούς μηχανισμούς ανατροφοδοτήσεως πληροφοριών προς αποφυγήν αστοχιών.  
Πρέπει να έχουν προκαθοριστεί οι στρατηγικές επιλογές και οι προτεραιότητες. Τί επιλέγει να πράξει το Κόμμα στην πχ σύγκρουση μεταξύ Ουκρανών εθνικιστών wotan-ιστών και Ρώσσων χριστιανών, στην περίπτωση που οι Ουκρανοί τάσσονται υπέρ της ΕΕ και η Ρώσσοι κατά της ΕΕ;
Δεν αρκεί ο σχεδιασμός της πολιτικής οργανώσεως. Απαιτείται σχεδιασμός των νοητικών κατασκευών, δηλαδή το πώς θα ταξιδεύει η σκέψη μεσα στο μυαλό.
Οι διαδικαστικές πρακτικές συναρτώνται βάσει του αξιακού συστήματος που έχει το Κόμμα και το κίνημα. Σημαντικό ρόλο θα παίζουν οι αυτόνομες επαναστατικές υποδομές, οι χρηματοδοτικές διεργασίες, η επιλογή και ανάπτυξη πολιτικών προγραμμάτων, οι μηχανισμοί επιβραβεύσεως και τιμωρίας συγκεκριμένων συμπεριφορών.  
22. Όπως όλοι οι σοβαροί οργανισμοί, το Κόμμα πρέπει να διαθέτει τμήμα αναλύσεως και διαχειρίσεως κινδύνων(πολιτικών, οικονομικών, στρατιωτικών, κ.α. κινδύνων). Εξ αιτίας της πολιτικής του δράσεως θα έρχεται καθημερινώς αντιμέτωπο με πλήθος κινδύνων, διαφορετικής φύσεως. Γι’ αυτό οφείλει να προβλέπει και να λαμβάνει κατάλληλα μέτρα(risk management). Η ανάλυση πρέπει να περιλαμβάνει αναγνώριση κινδύνων, είδη κινδύνων, αίτια, επιπτώσεις, ποσοτικό και ποιοτικό προσδιορισμό.   
Στα πλαίσια της διαχειρίσεως κινδύνων τα μέλη του Κόμματος πρέπει να μάθουν να μοιράζουν τον κίνδυνο(risk sharing), ή να μετακυλίουν τον κίνδυνο στον εχθρό(risk shifting). Σε πολλές περιπτώσεις όταν πρέπει να αναληφθεί μία ενέργεια, η ανάλυση των κινδύνων που εγκυμονεί η συγκεκριμένη πράξη, πρέπει να οδηγεί στην μείωση, στον επιμερισμό, ή στην μετακύλιση των κινδύνων. Πχ αν γίνει μία βίαιη ενέργεια από ένα πλήθος, είναι δυσκολότερο να αποδοθούν ευθύνες από την κατοχική κυβέρνηση σε συγκεκριμένα άτομα.
Η διαχείριση κρίσεων(crisis management) αποτελεί βασικό στοιχείο της οργανωτικής εμπειρίας που πρέπει να αποκτήσει το Κόμμα. Μία κρίση αποτελεί ένα διασπαστικό και απροσδότητο γεγονός που απειλεί τον πολιτικό οργανισμό, και πρέπει να είμαστε ικανοί να το αντιμετωπίσουμε πριν, κατά, και μετά το συμβάν.   
23. Το Κόμμα πρέπει να χαρτογραφήσει τις αξίες, τις συμπεριφορές, και τα παράπονα των συμμετεχόντων στο κίνημα. 
Πρέπει να καθορίζουμε τις προτιμήσεις του κόσμου και να ελέγχουμε την επικοινωνιακή ατζέντα.
Επειδή στον σκληρό ιδεολογικό πυρήνα του Κόμματος βρίσκεται η Ταυτότητα, η Παράδοση, η Κυριαρχία, η Κοινότητα, η Ακεραιότητα, η Ανεξαρτησία, πρέπει συνεχώς να επικοινωνούμε στον Λαό, ποιές αρχές, ποιές αξίες, και ποια συμφέροντα εκπροσωπούμε.
Το κόμμα και το κίνημα δεν πρέπει να έχουν δομικά ελαττώματα, αλλιώς θα τα βρούμε μπροστά μας στην πρώτη δύσκολη μάχη.

Το κόμμα και το κίνημα αποτελούν το νέο κράτος και το νέο έθνος σε εμβρυακή μορφή. Το κόμμα και το κίνημα αποτελούν τον πολιτικό στρατό και, αργότερα, τον στρατιωτικό στρατό του έθνους-κράτους.

24. Το Κόμμα πρέπει πάντοτε να διαθέτει επαρκή ρευστότητα για να μπορεί να αντιμετωπίζει, μηνύσεις, προβλήματα αποκαταστάσεως μελών, μισθοδοσίας στελεχών, συντήρηση επαναστατικών υποδομών, εκλογές, πολιτικές εκστρατείες, ιατροφαρμακευτικές δαπάνες των μελών, και άλλες ανάγκες.
Το Κόμμα πρέπει να διαθέτει δικές του υποδομές. Χρειάζεται οπωσδήποτε να κατέχει δικά του μμε, δικές του τράπεζες, δικά του σχολεία, σχολή στελεχών, θρησκευτικό και πολιτισμικό βραχίονα.
Το Κόμμα εξ ορισμού είναι πολιτικό στράτευμα. Τα μέλη είναι πολιτικοί στρατιώτες και επαγγελματίες επαναστάτες. Το Κόμμα αντιμετωπίζει τον ΕθνικοΑπελευθερωτικό Αγώνα ως παρατεταμένο πόλεμο, κηρύσσοντας γενική πολιτική επιστράτευση.
25. Το κίνημα πρέπει να αποκτήσει ικανότητες:
συσσωρεύσεως πλούτου(asset-building),
οικοδομήσεως έθνους(nation-building),
δημιουργίας συμμαχιών(coalition-building),
αναπτύξεως δικτύων(network-building),
επεκτατικής πολιτικής(empire-building),
κατασκευής ταυτοτήτων(identity-building),
δομήσεως κομματικών μηχανισμών(party-building),
πολιτισμικής ηγεμονίας(culture-building),
οργανωτικής αναπτύξεως(organization-building),
θεσμικής μηχανικής(institution-building), 

προξενήσεως κρίσεων(political crises-building)

26. «Οργανώσου ή πέθανε», θα έπρεπε να είναι το σύνθημα του Κόμματος. Ενώ χιλιάδες φίλοι και οπαδοί γνωρίζουν τις ιδέες μας και το Κόμμα, εν τούτοις αντιμετωπίζουμε τεράστιο έλλειμμα οργανωτικής συνειδήσεως(organizational consciousness).
Πάσχουμε από ένα σωρό οργανωτικούς περιορισμούς: γνώσεων, υλικών πόρων, ανθρωπίνου δυναμικού, εμπειριών, διασυνδέσεων με το εξωτερικό, εξειδικευμένων ικανοτήτων, χρονικών περιθωρίων.
Απαιτείται να εμφυσήσουμε στους Έλληνες οργανωτική συνείδηση, την οποία δεν διαθέτουν την δεδομένη στιγμή, ώστε να αντιλαμβάνωνται την διαφορετικότητά τους και τα καθήκοντά τους.
Απαγορεύεται να επαφιέμεθα στον αυθορμητισμό των λαϊκών μαζών. Ένας πολιτικός στρατός πρέπει να έχει συνέχεια, ετοιμότητα, πειθαρχία, επαγγελματισμό, κάτι που δεν θα αποκτήσει αν στηρίζεται στον αυθορμητισμό των στρατιωτών. Το Κόμμα έχει ως κύρια οργανωτική αποστολή την ενστάλλαξη οργανωτικής συνειδήσεως από επαγγελματίες επαναστάτες εξειδικευμένους στην οργάνωση της καθημερινής πολιτικής πάλης.  
Το οργανωτικό τμήμα του Κόμματος πρέπει να καταγράφει λεπτομερώς την οργανωτική του ιστορία. Την επιχειρησιακή του νοοτροπία(operational style), την οργανωτική του ευελιξία υπό διαφορετικές και αντίξοες συνθήκες, τα οργανωτικά του λάθη, τις διορθωτικές του κινήσεις και τον οργανωτικό επανασχεδιασμό, τους οργανωτικούς πόρους και πώς τους συλλέγει/διαθέτει σε κάθε πολιτική εκστρατεία, και κυρίως την οργανωτική του αποδοτικότητα και την οργανωτική του αποτελεσματικότητα(organizational performance = organizational efficiency and organizational  effectiveness). 
27. Όπως σε έναν υπολογιστή δεν αρκεί η μεγάλη RAM, χρειάζεται μεγάλος και γρήγορος σκληρός δίσκος, χρειάζεται και γρήγορος επεξεργαστής, χρειάζεται καλό λειτουργικό, σταθερή τροφοδοσία ρεύματος, χρειάζεται καλή κάρτα γραφικών, έτσι και στο Kόμμα δεν αρκεί η καλή ιδεολογία, αν τα υπόλοιπα μέρη του συστήματος ατροφούν: χρηματοδότηση, οργάνωση, εκπαίδευση, στρατολόγηση, συντονισμός, δημοσιότητα. Χρειάζονται και άλλα πράγματα για να κτισθεί ο πολιτικός οργανισμός.

28. Τα στελέχη του Κόμματος πρέπει να κατανοούν την διαφορά μεταξύ στατικών και δυναμικών καταστάσεων. Η επανάσταση και η εξέγερση είναι εξελικτικά φαινόμενα. Πρέπει να κατανοούμε την δυναμική της εξεγέρσεως κατά την διάρκεια της νοητικής συλλήψεως, και κατά την φάση της υλοποιήσεως. Οι αλλαγές στην κοινωνική δυναμική των επαναστατικών οργανώσεων κατά την διάρκεια της Επαναστάσεως είναι απότομες. Οφείλουμε να γνωρίζουμε εκ των προτέρων την συνήθη συμπεριφορική τους τοπολογία(behavioral topology), καθώς και την συμπεριφορική τοπολογία των καθεστωτικών δυνάμεων.

29. Το Κόμμα πρέπει να αποκτήσει δικές του σχολές γενετικής μηχανικής (genetic engineering), κοινωνικής μηχανικής (social engineering), συμπεριφορικής μηχανικής και προγραμματισμού (behavioral engineering), πολιτισμικής μηχανικής (cultural engineering), συναισθηματικής μηχανικής (emotional engineering), δημογραφικής μηχανικής (demographic engineering), θεσμικής μηχανικής (institutional engineering), και μηχανικής μιμηδίων (memetic engineering).

30. Το Κόμμα και το κίνημα πρέπει να στοχεύουν στην απόκτηση δημογραφικής υπεροχής των Ελλήνων εις βάρος των εχθρικών συλλογικοτήτων. Θα χρειαστούμε εξειδικευμένους γεωγράφους, κοινωνιολόγους, ψυχολόγους, ιστορικούς, ανθρωπολόγους, αρχαιολόγους, πολιτικούς, δημοσιογράφους, στρατιωτικούς, ιερείς, πολιτισμολόγους, που θα επιβάλλουν τους αναγκαίους κατά περιοχή εθνοτικούς μετασχηματισμούς, και τις αναγκαίες πληθυσμιακές αναδιαρθρώσεις, ώστε να καταστούν οι Έλληνες κυρίαρχη πλειοψηφία.

Η δημογραφική ανακατασκευή και η εθνοτική αναδόμηση αποτελούν μέρος του κλάδου της πληθυσμιακής δυναμικής, την οποία το Κόμμα πρέπει να διδάσκει στις σχολές δημογραφικής μηχανικής.

31. Το Κόμμα και το κίνημα πρέπει να διεξάγουν επιτυχώς τον Ψυχρό Πόλεμο 2.0 με την Ευρώπη. Χρειαζόμαστε ως Χώρα ένα νέο σιδηρούν παραπέτασμα, αυτή την φορά κατά της Ευρώπης, το οποίο να μας διαχωρίζει από τους βαρβάρους. Χρειαζόμαστε έναν cordon sanitaire, μία υγειονομική ζώνη, που θα μας χωρίζει από την εκμαυλιστική επιρροή της Ευρώπης. Χρειαζόμαστε έναν νέο ψυχρό πόλεμο, αυτή την φορά στο πεδίο του πολιτισμού, ώστε η Χώρα μας να μην επιτρέπει στις ευρωπαϊκές αξίες να μολύνουν τον Ελληνικό Λαό.

Η Πατρίδα μας χρειάζεται ριζοσπαστική απο-δυτικοποίηση, απο-ευρωποίηση, απο-φιλελευθεροποίηση, απο-χριστιανοποίηση, απο-βυζαντινοποίηση. Ο Ελληνικός Λαός χρειάζεται από-αποικιοποίηση του πνεύματός του, το οποίο έχει κατακτηθεί από ευρωπαϊκές μισελληνικές δοξασίες. Μόνον μετά το βίαιο ξερίζωμα των ανθελληνικών αντιλήψεων θα ριζώσει το Ελληνικό αξιακό σύστημα και το εθνοκοινωνικό καθεστώς.

No comments:

Post a Comment