Sunday, April 30, 2017

Το κίνημα του πολυπολιτισμού απέτρεψε την περαιτέρω ομογενοποίηση της Ευρώπης


Υπάρχουν ακόμη ανόητοι που πιστεύουν στο ευρωπαϊκό ομοσπονδιακό έκτρωμα. Η Ευρώπη θα πάψει να υπάρχει σε λίγα χρόνια ακόμη και αν δεν την διαλύσουν τα εθνοτικά αποσχιστικά κινήματα.
Μετά από 10 χρόνια, με 100 εκατομμύρια εξωευρωπαϊκών πληθυσμών στα εδάφη της, δεν θα υπάρχει ευρωπαϊκή συνείδηση.
Εις ό,τι αφορά την Ελλάδα ουδέν κακόν αμιγές καλού. Αφ' ενός οι λαθροέποικοι καταστρέφουν την Ελλάδα, αφ' ετέρου διαλύεται η τεχνητή ευρωπαϊκή συνείδηση για την οποία έχουν δαπανηθεί δισεκατομμύρια από την ΕΕ.
Οι λαθροέποικοι δεν πρόκειται ποτέ να υιοθετήσουν τις ευρωπαϊκές αξίες, είτε διότι διαθέτουν ισχυρή εθνοθρησκευτική ταυτότητα αρνούμενοι να αφομοιωθούν, είτε λόγω του δόγματος περί πολυπολιτισμού. Η εισβολή τους επιταχύνει την διάλυση του ευρωπαϊκού εφιάλτη που ζούμε τόσες δεκαετίες.
Να υπογραμμίσουμε ότι ενώ το κίνημα του πολυπολιτισμού κάνει πολύ κακό στην Ελλάδα διασπώντας την εθνική ομοιογένεια, εις ό,τι αφορά την ευρωπαϊκά συμφέροντα της Ελλάδος, κάνει πολύ καλό διότι παρεμποδίζει την περαιτέρω ομογενοποίηση της Ευρώπης.
Τα ευρωπαϊκά συμφέροντα της Ελλάδος εξυπηρετούνται απολύτως από την πολυδιάσπαση και τον κατακερματισμό της Ευρώπης. Η ενίσχυση της πολιτισμικής ποικιλομορφίας τις τελευταίες δεκαετίες απέτρεψε τους ευρωκράτες από το να ενοποιήσουν πολιτικώς την Ευρώπη διαλύοντας τα κράτη-μέλη.
Θα το ήθελαν πολύ αλλά η πολιτισμική ανομοιογένεια στέκεται εμπόδιο στα αντεθνικά τους σχέδια.
Ποτέ δεν πρέπει να λησμονούμε ότι η πολιτισμική ομογενοποίηση της Ευρώπης είναι πιό επικίνδυνη από την πολιτική ενοποίηση. Πρέπει πάση θυσία να υπονομεύσουμε την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση.
Αντί κάποιοι Έλληνες να σχολιάζουν διαρκώς με απαξιωτικό τρόπο τους μουσουλμάνους, ας φροντίσουν να μάθουν κάτι από αυτούς. Να μάθουν το πώς διατηρούν οι μουσουλμάνοι την ξεχωριστή τους ταυτότητα εν μέσω ευρωπαϊκής λαίλαπος. Φροντίζουν να απαιτούν από τις ευρωπαϊκές αρχές διαφορετική πολιτική μεταχείριση. Ζητούν θρησκευτικά σχολεία, επιβολή της Σαρία, σεβασμό στα δικά τους ήθη και έθιμα, συγκροτούν δική τους πολιτοφυλακή, απορρίπτουν τον ευρωπαϊκό αξιακό κώδικα, δεν επιτρέπουν στις γυναίκες τους να μιμούνται τις ευρωπαίες, έχουν εντελώς διαφορετική ερμηνεία της ιστορίας και διαφορετικό γεωστρατηγικό προσανατολισμό, συγκεντρώνονται και διαμένουν σε μουσουλμανικές συνοικίες, εξεγείρονται μόλις κάποιος προσβάλλει τον προφήτη τους. Εν ολίγοις κάνουν ό,τι ακριβώς έπρεπε να κάνουν οι Έλληνες: διαχωρισμό, διαχωρισμό, διαχωρισμό από τους ευρωπαίους.
Σε χώρες όπως η Γαλλία, η Βρετανία, η Γερμανία, το Βέλγιο, εδώ και πολλά χρόνια, εξ αιτίας του πολιτισμικού διαχωρισμού, έχουν δημιουργηθεί θύλακες πολιτικής αποσταθεροποιήσεως της Ευρώπης. Η πολιτισμική διαφοροποίηση πρέπει να ενταθεί ώστε να αυξηθεί η πολιτική αποσταθεροποίηση. Ο αφομοιωτικός μηχανισμός της Ευρώπης στηρίζεται στην εξαγορά συνειδήσεων, αλλά θα καταρρεύσει κάτω από το βάρος των καταιγιστικών ρυθμών αυξήσεως της δημογραφικής ποικιλομορφίας (=λαθρομεταναστεύσεως).
Στρατηγικός μας στόχος είναι η αποευρωποίηση μεγάλων πληθυσμιακών στρωμάτων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Σε αυτόν τον στόχο οι μουσουλμάνοι έχουν την ίδια στρατηγική. Καταπολεμούν καθημερινώς τον εξευρωπαϊσμό των ομοθρήσκων τους.
Το ότι η θρησκεία τους είναι επικίνδυνη για τον Ελληνισμό, δεν σημαίνει ότι θα αρνηθούμε να διδαχθούμε από τους αντιπάλους μας. Οι μουσουλμάνοι σήμερα δίνουν το καλύτερο παράδειγμα επιβιώσεως μίας συλλογικότητος στην Ευρώπη. Αρνούνται να ενσωματωθούν στην Ευρώπη, και καλώς πράττουν. Δεν εισέρχονται ως πρόσφυγες αλλά ως κατακτητές.
Αυτή ακριβώς πρέπει να είναι η στάση των Ελλήνων απέναντι στην Ευρώπη. Ένας καθημερινός πόλεμος κατά της αφομοιώσεώς μας στην Ευρώπη. Ένας καθημερινός επεκτατικός πόλεμος εις βάρος της Ευρώπης.
Europa delenda est (Η Ευρώπη πρέπει να καταστραφεί)

No comments:

Post a Comment