Tuesday, May 2, 2017

ΙΕΡ.Α.Κ.Σ: σχέδιον μεταβάσεως σε εθνικό νόμισμα και ανατάξεως της Ελληνικής οικονομίας


Οι κάτωθι πολιτικές αποφάσεις προϋποθέτουν αλλαγή καθεστώτος, και όχι απλή κυβερνητική αλλαγή.
1. Άμεση έκδοση διατάγματος για την μετάβαση σε εθνικό νόμισμα. Θα πάρει 3-6 μήνες να κυκλοφορήσει σε μορφή χαρτονομίσματος η νέα δραχμή και να προσαρμοστούν τα λογιστήρια. Άμεσα θα καταληφθεί η παλαιά τράπεζα της Ελλάδος, θα αποσπαστεί από τον μηχανισμό της ΕΚΤ, και θα αλλάξει το ιδιοκτησιακό της καθεστώς, εθνικοποιουμένη μέσα σε 24 ώρες. Αν αυτό είναι αδύνατον ή χρονοβόρον, θα απαγορευθεί πάραυτα η λειτουργία της παλαιάς τραπέζης και θα συσταθεί νέα κεντρική τράπεζα της Ελλάδος. Άμεση και μονομερή κατάργηση όλων των μνημονιακών νόμων.
2. Το ευρώ θα κυκλοφορεί παραλλήλως με την δραχμή για περίπου 6 μήνες σε σταθερή ισοτιμία 1 ευρώ ίσον 340,75 δραχμές. Μετά θα επιτραπεί για άλλους 6 μήνες μία διακύμανση της τάξεως του +/- 10%. Και μετά τους 12 μήνες, πλήρης απελευθέρωση της ισοτιμίας.

3. Η δραχμή δεν θα υποτιμηθεί. Μετά την αποχώρηση της Ελλάδος από την ευρωζώνη, το ευρώ ενδέχεται να υποτιμηθεί στις διεθνείς αγορές λόγω προσδοκίας διαλύσεως της ευρωζώνης. Συνεπώς υπάρχει πιθανότητα να ανατιμηθεί η δραχμή έναντι του ευρώ. Δεν θα γίνει καμμία κυβερνητική παρέμβαση υποτιμήσεως εις βάρος του εθνικού νομίσματος, ούτε έναντι του ευρώ, ούτε έναντι του δολλαρίου, ούτε έναντι άλλων νομισμάτων.
4. Άμεσος και μονομερής απεγκλωβισμός της Ελλάδος από την ΕΕ, χωρίς ενεργοποίηση του άρθρου 50 της Συνθήκης της Λισαβώνας. Αρκεί η έκδοση ενός κυβερνητικού διατάγματος, δια του οποίου θα καταργηθεί όλο το ευρωπαϊκό δίκαιο που έχει ενσωματωθεί στην Ελληνική νομοθεσία από το 1980 μέχρι σήμερα. Ανάκτηση της εθνικής κυριαρχίας σε όλα τα πεδία: νομισματικό, εμπορικό, δασμολογικό, δημοσιονομικό, νομοθετικό, αμυντικό, διπλωματικό, εκπαιδευτικό, πολιτισμικό, μεταναστευτικό, δημογραφικό.     
5. Από τις πρώτες ημέρες θα κυκλοφορήσει λογιστικό χρήμα, με την μορφή τραπεζικών καρτών και ταμειακών γραμματίων για την κάλυψη των τρεχουσών αναγκών των πολιτών μέχρι να τυπωθεί η νέα δραχμή. Το λογιστικό χρήμα θα δωρηθεί απευθείας στους πολίτες για την αποκατάσταση της ρευστότητος. Το αυτό θα ισχύσει για τις πιστώσεις. Το νέο κράτος θα παρακάμψει τους χονδρεμπόρους χρήματος, και θα χορηγήσει απευθείας άτοκες πιστώσεις στις επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά.  
6. Άμεσα θα δημιουργηθούν νέες μικρομεσαίες τράπεζες και θα εκκαθαριστούν εν λειτουργία οι 4 συστημικές τράπεζες. Μετά την ολοκλήρωση της εκκαθαρίσεως θα παύσει η λειτουργία των συστημικών τραπεζών. Οι προϋποθέσεις για την απόκτηση τραπεζικής αδείας θα είναι ελάχιστες, ώστε να χαμηλώσει δραματικώς το επίπεδο εισόδου νεοσύστατων ιδρυμάτων στην τραπεζική αγορά. Θα εξαπλωθούν οι συνεταιριστικές και κλαδικές τράπεζες(πχ χημικές τράπεζες, δημογραφικές τράπεζες, αγροτικές, κτηματικές, βιομηχανικές, κλπ).    
7. Δεν θα πειραχτούν τα ρευστά διαθέσιμα σε ευρώ των πολιτών και των επιχειρήσεων, ούτε θα γίνει αυτόματη αλλαγή σε δραχμές των ευρω-καταθέσεων των πολιτών. Είτε τα έχουν κάτω από το στρώμα, είτε στην Ελλάδα, είτε στο εξωτερικό, άπαντες θα κρατήσουν τα ευρώ ως ξένο συνάλλαγμα. Θα δημιουργηθούν νέοι τραπεζικοί λογαριασμοί σε δραχμές και εκεί ο κόσμος θα καταθέτει τα χρήματά του, και τα χρήματα που θα του δώσει απευθείας το νέο κράτος.
8. Η Ελλάς θα καταστεί άμεσα φορολογικός παράδεισος. Θα καταργηθούν όλοι οι φόροι στο εισόδημα, στην εργασία, στο κεφάλαιο, στην κατανάλωση, στην κληρονομιά, οι φόροι υπέρ τρίτων, τα τέλη, οι εισφορές, τα διόδια, και τα χαράτσια. Το νέο τραπεζικό σύστημα θα διασφαλίζει το απαραβίαστο του ιδιωτικού απορρήτου. Το νέο εθνικό νόμισμα θα είναι ανώνυμο, και στην χάρτινη, και στην ηλεκτρονική του μορφή. Δεν θα επιτρέπεται να χρησιμοποιείται το νόμισμα και το τραπεζικό σύστημα ως μηχανισμός κατασκοπείας των πολιτών. Θα καταργηθεί το πόθεν έσχες. Η κυκλοφορία ανωνύμου χάρτινου και ηλεκτρονικού χρήματος, αφορολογήτου, χωρίς πόθεν έσχες, χωρίς τραπεζικά κωλύματα στο άνοιγμα λογαριασμών, χωρίς περιορισμούς στην διακίνηση κεφαλαίων, με αυστηρή νομοθεσία προστασίας του απορρήτου, χωρίς υποχρεωτική ανταλλαγή πληροφοριών με κράτη του ΟΟΣΑ, θα αποκαταστήσει άμεσα το πρόβλημα ρευστότητος, θα προσελκύσει ξένα κεφάλαια, και θα καταστήσει την δραχμή αξιόπιστο νόμισμα σε ελάχιστο χρονικό διάστημα.   
9. Θα εξέλθει η Ελλάς από τον παγκόσμιο οργανισμό εμπορίου ώστε να δύναται να ελέγξει την δασμολογική της πολιτική. Θα υπογραφούν διμερείς εμπορικές συμβάσεις με άλλα κράτη ώστε η Ελλάς να ελέγχει το είδος και την ποσότητα των εισαγομένων προϊόντων.
10. Η Ελλάς θα υπογράψει διμερείς εμπορικές συμφωνίες με εξόφληση σε εθνικά νομίσματα ώστε να μην παρεμβάλλεται τρίτο νόμισμα, όπως το δολλάριο ή το ευρώ. Όσες χώρες δεν θέλουν να δεχθούν απευθείας συναλλαγές σε δραχμές, θα δημιουργηθούν αλληλόχρεοι λογαριασμοί ώστε το εμπόριο να γίνεται με βάση μία συμπεφωνημένη κοινή λογιστική μονάδα αλλά πάλι χωρίς την παρέμβαση τρίτου νομίσματος.
11. Άμεσα θα θεσπιστεί η υποχρεωτική προτίμηση Ελληνικών προϊόντων, Ελλήνων εργαζομένων, και Ελληνικών επιχειρήσεων έναντι των ξένων. Αυτό σημαίνει υποχρεωτική αλλαγή της καταναλωτικής συμπεριφοράς των πολιτών, και θα επιτευχθεί με την δημιουργία ενός οικονομικού μηχανισμού επιβραβεύσεως ή τιμωρίας της καταναλωτικής συμπεριφοράς. Θα επιδοτείται η εξαγωγή Ελληνικών προϊόντων. Θα απαγορευτεί η παραγωγή Ελληνικών προϊόντων στο εξωτερικό και η μετέπειτα εισαγωγή τους στην Ελληνική αγορά.    
12. Άμεσα θα απελαθούν όλοι οι λαθροέποικοι και θα ακυρωθούν τα νομιμοποιητικά έγγραφα του παλαιού καθεστώτος που χορηγούν άδεια εργασίας και ιθαγένεια σε αλλοεθνείς. Τις άδειες θέσεις εργασίας θα καταλάβουν Έλληνες πολίτες του εσωτερικού και του εξωτερικού.   
13. Άμεσα θα διαγραφεί μονομερώς όλο το εξωτερικό χρέος της Ελλάδος προς την Τρόϊκα ως παράνομο. Θα αποπληρωθούν μόνον τα ομόλογα των αποταμιευτών και μικρο-ομολογιούχων. Η επιβολή του μνημονίου το 2010 θα χαρακτηριστεί ως γενοκτονία με οικονομικά μέσα, οι ξένες δυνάμεις που τις επέβαλαν θα χαρακτηριστούν ως εχθροί της Ελλάδος, και η πράξη τους ως πολεμική ενέργεια. Κήρυξαν οικονομικό πόλεμο στην Ελλάδα, και την μετέτρεψαν σε προτεκτοράτο και αποικία χρέους. Αν υποτεθεί ότι η Ελλάς έλαβε κάποια χρήματα απ’ αυτές τις δυνάμεις, θα παρακρατηθούν ως ελάχιστη αποζημίωση για τα διαπραχθέντα εγκλήματα εις βάρος του Ελληνικού Λαού. Ουδεμία διαπραγμάτευση για το χρέος θα λάβει χώρα μεταξύ Ελλάδος και κατακτητών.     
14. Άμεσα θα θεσπιστεί γενική σεισάχθεια όλων των χρεών που έχουν οι πολίτες προς την εφορία και τα ασφαλιστικά ταμεία. Τα χρέη προς τις συστημικές τράπεζες θα διαγραφούν σε μεγάλο βαθμό, ώστε να απεγκλωβιστούν από τις μαύρες λίστες οφειλετών οι πολίτες. Συγχρόνως θα επιστραφούν όλα τα κλεμμένα χρήματα από τις ληστείες που διέπραξε το παλαιό καθεστώς εις βάρος των πολιτών μέσω των χαρατσιών. Η έντοκη επιστροφή των χρημάτων ή άλλων περιουσιακών στοιχείων, θα γίνει σε δραχμές.  
15. Κατάργηση όλης της γραφειοκρατίας για την σύσταση επιχειρήσεων και νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου. Μηδενικό κόστος για την σύσταση εταιρείας, σε 24 ώρες θα παίρνει ΑΦΜ η νεοσύστατη εταιρεία, χωρίς φόρους επί του κεφαλαίου, χωρίς τέλη, χωρίς υποχρέωση καταβολής αρχικού κεφαλαίου, χωρίς υποχρεωτική ασφαλιστική κάλυψη του επιχειρηματίου.
16. Θα επιτραπεί η κυκλοφορία ιδιωτικών νομισμάτων και κρυπτονομισμάτων τα οποία θα εκδίδωνται από αποκεντρωμένες δικτυακές ηλεκτρονικές δομές.  Θα επιτραπεί η πίστωση με μορφή peer-to-peer lending.
17. Θα θεσπιστεί η υποχρεωτική και διαρκής εκβιομηχάνιση της Χώρας σε όλους τους τομείς. Η διεύρυνση της Ελληνικής παραγωγικής βάσεως θα αποτελέσει τον στρατηγικό άξονα πάνω στον οποίο θα κινηθεί η ανάταξη της Ελληνικής οικονομίας.
18. Η Ελλάς θα εξέλθει από το ΔΝΤ και την Παγκόσμια Τράπεζα και θα συνάψει συμβάσεις συνεργασίας με τους διεθνείς οργανισμούς του πολυπολικού κόσμου.  

No comments:

Post a Comment