Saturday, March 10, 2018

Πάγια θέση της ΙΕΡΑΚΣ η ανάγκη εδραιώσεως ενός παραλλήλου δικαστικού συστήματος
Οι ισλαμικές οργανώσεις κατάφεραν στην Βρετανία να αποσπάσουν το προνόμιο δημιουργίας ενός παραλλήλου δικαστικού συστήματος. Κάτι για το οποίο προσπαθούσαν και αγωνιζόντουσαν για πολλά χρόνια. 

Προφανώς δεν θα εφαρμοστούν όλες οι διατάξεις της Σαρία. Αρχικώς θα επικεντρωθούν σε κληρονομικά ζητήματα, αλλά είναι ένα πολύ καλό πρώτο βήμα. Τους αξίζουν συγχαρητήρια, διότι αποδεικνύουν στην πράξη ποιός αξίζει να επιβιώνει και ποιός να εξαφανίζεται.

Ό,τι ακριβώς επέτυχαν οι ισλαμικές οργανώσεις στην Βρετανία το ίδιο ακριβώς έπρεπε να έχουν επιτυχει οι Ελληνικές θρησκευτικές κοινότητες στην Ελλάδα, μετά από τόσα χρόνια κινηματικής δράσεως.

Έπρεπε να αγωνίζωνται για να αποσπάσουν το προνόμιο δημιουργίας ενός παραλλήλου δικαστικού συστήματος, όπου οι οικογενειακές και άλλες διαφορές μεταξύ Ελλήνων δεν θα δικάζωνται στα δικαστήρια των ρωμιών, αλλά από Έλληνες δικαστές, μέσα σε ένα νομικό πλαίσιο το οποίο θα εδράζεται στο Ελληνικό αξιακό σύστημα και όχι στο νεοβυζαντινό.

Αντ' αυτού, στην Ελλάδα έχουμε αρκετούς αίλλυνες, οι οποίοι πηγαίνουν στα συλλαλητήρια των ρωμιών, φέροντες χριστιανικές σημαίες, και αδιαφορώντας για τον απαραίτητο πολιτικό, δικαστικό, θρησκευτικό, και οργανωτικό διαχωρισμό με την άλλη πλευρά.

Ως αποτέλεσμα του πολιτικού πρωτογονισμού αρκετών αιλλύνων που υποδύονται τους Έλληνες, διαπερνά το κίνημά μας η αίσθηση ότι είναι απολύτως φυσιολογικό το να κυβερνώμεθα από τους ίδιους νόμους, τα ίδια δικαστήρια, τους ίδιους δικαστές, σαν να είμαστε ρωμιοί.

Οι Ελληνικές θρησκευτικές κοινότητες πρέπει να παραδειγματίζωνται από τους ισλαμιστές, και όχι από τους Βρετανούς, επειδή τάχα "είμαστε ευρωπαίοι". Οι ισλαμιστές δείχνουν σημάδια ζωτικότητος και ηγεμονίας, όπως ακριβώς πρέπει να συμβεί και με το δικό μας κίνημα Επανελληνίσεως.


Εδώ και πάρα πολλά χρόνια ως άτομα, αλλά και από το 2012 ως πολιτική κίνηση ΙΕΡΑΚΣ, διαφωτίζουμε τους Έλληνες πάνω στην ανάγκη δημιουργίας ξεχωριστού και παραλλήλου δικαστικού συστήματος των Ελλήνων, ώστε να μην υπαγώμεθα στα δικαστήρια του μισελληνικού ρωμέικου ψευδοκράτους. Οι εξελίξεις στην Βρετανία μας ευνοούν. 

Οι ισλαμιστές το κατάφεραν στην Βρετανία, μετά από πολλά χρόνια αγώνων. Αν είχαμε αποβάλλει από το κίνημά μας τους αίλλυνες, σήμερα θα είχαμε επιτύχει κάτι ανάλογο.

Το μεγαλύτερο εμπόδιο στην επίτευξη του συγκεκριμένου στόχου είναι οι κλαυθμηρισμοί, η δειλία, και μειονεκτική ψυχολογία των αιλλύνων, οι οποίοι έχουν καταστρέψει αρκετούς Έλληνες με τις βλακώδεις αντιλήψεις τους. Οι αίλλυνες διεξάγουν έναν αγώνα μειονότητος που επιζητά στοιχειώδη ανθρώπινα δικαιώματα, και όχι αγώνα για την κατάληψη της εξουσίας.

Ως λαθρεπιβάτες του κινήματος Επανελληνίσεως και ως πολιτικοί τουρίστες, καταστρέφουν εκ των έσω κάθε προσπάθεια χαλυβδώσεως του εθνικού φρονήματος των Ελλήνων.

Αενάως φιλοσοφούντες, τρελλάνιοι, σωρραίοι, αποσυμβολιστές, δρακονιανοί, φολκλοριστές, εψιλοντζήδες, σειριογενείς, και το συνονθύλευμα που παριστάνει τους αναβιωτές του αυθεντικού Ελληνικού Πνεύματος, τόσες δεκαετίες δεν έχει καταθέσει ούτε μία σοβαρή πρόταση διαχωρισμού Ελλήνων και ρωμιών σε ζητήματα παιδείας και δικαιοσύνης. Δηλαδή να έχουμε ξεχωριστά δικά μας σχολεία και δικό μας δικαιϊκό σύστημα.

Τόσα χρόνια η μόνη "επιτυχία" που είχαμε ήταν το δικαίωμα των ελληνόπαιδων να μην παρακολουθούν υποχρεωτικώς το μάθημα εκχριστιανισμού στα ρωμέικα σχολεία. Αλλά αυτό αποτέλεσε εισαγόμενη οδηγία της ΕΕ, και όχι πολιτική επιτυχία των τρελλάνιων αιλλύνων. Και ο νόμος δεν αφορά μόνον τους ελληνόπαιδες, αλλά όλους τους αλλοθρήσκους. Οπότε δεν μπορεί να οικειοποιηθεί τον συγκεκριμένο νόμο το κίνημα Επανελληνίσεως.

Επειδή οι τρελλάνιοι αίλλυνες αδυνατούν λόγω νοητικής καχεξίας να θέσουν υψηλούς πολιτικούς στόχους, ουδέποτε θα καταφέρουν να φθάσουν στο επίπεδο της ισλαμικής ηγεμονικής αντιλήψεως. Αν δεν εκβάλλουμε τούς αίλλυνες από το κίνημά μας, μία μέρα, θα βρεθούμε υπό την ισλαμική δικαστική δικαιοδοσία στην Ελλάδα.

Και τότε πάλι, οι μελλοντικοί τρελλάνιοι αίλλυνες, δεν θα διεκδικούν τον διαχωρισμό τους από το ισλαμικό δικαιϊκό σύστημα, "για να μην διχαστούμε ως λαός". Μόνον οι ρωμιοί θα προσπαθούν να διαχωριστούν μέσω της ορθοδοξίας τους επειδή έχουν τέτοιες μνήμες από την οθωμανική περίοδο.

Ο Ελληνισμός για να επιβιώσει χρειάζεται όλες τις διαστάσεις και τις πτυχές του. Μία εξ αυτών είναι το Ελληνικό Δίκαιο και το Ελληνικό σύστημα απονομής δικαιοσύνης, το οποίο βασίζεται στο Αρχαίο Ελληνικό αξιακό σύστημα, και στην υπερχιλιετή Ελληνική θρησκευτική παράδοση.

Αν δεν μάθουμε σήμερα να διαχωριζώμεθα στο ζήτημα της απονομής Δικαιοσύνης, αν δεν διδάξουμε στους σημερινούς Έλληνες να διαχωρίζωνται από τα μονοθεϊστικά δικαστικά συστήματα, ούτε στο μέλλον θα μπορέσουμε να το κάνουμε όταν ενδεχομένως να έχει επικρατήσει η ισλαμική Σαρία σε περιοχές όπου θα ζούν Έλληνες.

Για να δημιουργηθεί η απαραίτηση θεσμική μνήμη, πρέπει από σήμερα, Έλληνες νομομαθείς να συντάξουν νομικούς κώδικες που να ισχύουν μόνον για τους Έλληνες του εξωτερικού και του εσωτερικού, σε πλήρη διαφοροποίηση από τις άλλες θρησκείες και τις άλλες εθνότητες. Ώστε να δημιουργηθεί μία γενιά Ελλήνων Δικαστών και Ιερέων που να θεωρούν ως θέσφατον την μη υπαγωγή των Ελλήνων σε δικαιϊκά συστήματα αλλοθρήσκων και αλλοεθνών.

Στην παρούσα φάση πρέπει να αγωνιζώμεθα για την εξίσωση δύο ανεξαρτήτων και παραλλήλων δικαιϊκών συστημάτων, του Ελληνικού και του ρωμέικου, και όχι για επίτευξη νομικής ισότητος Ελλήνων και ρωμιών υπό το ρωμέικο δικαιϊκό σύστημα.

#ieraks #eu #sharialaw #hellenicreligion #hellenism #justice

No comments:

Post a Comment