Tuesday, March 6, 2018

Πρέπει να συγκροτηθούν νέες ένοπλες δυνάμεις της Ελλάδος και να καταργηθούν οι παλαιές


Όσοι συνεχίζουν να μιλούν για "Ελληνικό" στρατό, και ελπίζουν σε αίσιο τέλος της περιπετείας των δύο αιχμαλώτων, δεν γνωρίζουν βασικά στοιχεία συγκροτήσεως ενός στρατιωτικού οργανισμού. 

Ένας στρατιωτικός οργανισμός πρέπει να διαθέτει raison d'être και esprit de corps, ήτοι λόγο υπάρξεως και πνεύμα αφοσιώσεως στον σκοπό.

Με άλλα λόγια το στράτευμα πρέπει να ενσωματώνει στην σκέψη και στην συμπεριφορά του το αυθύπαρκτον, και την αυτοαναφορικότητα.

Αν θέλουν να μιλάμε για Έλληνες αξιωματικούς, και όχι για ενστόλους δημοσίους υπαλλήλους, πρέπει να το αποδεικνύουν με πράξεις, επιλογές, συμπεριφορές.

Η μη-υπεράσπιση της Ελληνικής αμυντικής βιομηχανίας από τον μαρασμό,

Η μη-υπεράσπιση του Ελληνικού γένους στην εισδοχή στο σώμα,

Η σιωπηρή αποδοχή της καταργήσεως του 1ου σώματος στρατού,

Η μη-ανακατάληψη της κατεχομένης Κύπρου μετά την απώλεια το 1974,

Η μη-απώθηση των λαθροεποίκων,

Η υποταγή στις πολιτικές εντολές εγκαταλείψεως πατρίου εδάφους στα Ίμια και μάλιστα αμαχητί,

Η έλλειψη αντιστάσεως στις εντολές των τροϊκανών κατακτητών οι οποίες αποσκοπούν στην απομείωση της αποτρεπτικής ισχύος των ενόπλων δυνάμεων,

Η σιωπή και η παθητική στάση στην επικείμενη απορρόφηση των εγχώριων ενόπλων δυνάμεων από τον ευρωστρατό,

είναι συμπεριφορές που αποδεικνύουν περίτρανα ότι πρόκειται για ένα σώμα δημοσίων υπαλλήλων, χωρίς εθνική ταυτότητα και εθνική συνείδηση.

Δεν υπονοούμε ότι ο στρατός θα πρέπει να κάνει πραξικοπήματα. Εννοούμε ότι αν θέλουν να λέγωνται Ελληνικές ένοπλες δυνάμεις, δεν πρέπει να υπακούν σε ανθελληνικές και εθνοκτόνες εντολές.

Ο αξιωματικός δεν είναι υποχρεωμένος να υπακούσει στο προδοτικό, "Η Κύπρος κείται μακράν", ούτε σε εθνοκτόνες εντολές καταργήσεως Ελληνικών στρατοπέδων και μετατροπής τους σε καταλύματα λαθροεποίκων.

Αν ο στρατός υπακούει σε τέτοιες εντολές, είναι συναυτουργός στα εγκλήματα εις βάρος της Ελλάδος και ο Λαός δεν επιτρέπεται να τον αποκαλεί "Ελληνικό Στρατό". Πρέπει να τον βλέπει ως αποξενωμένο και αφελληνισμένο σώμα, και πρέπει να θέσει ως σκοπό του την συγκρότηση νέων ενόπλων δυνάμεων, με αμιγώς ελληνοκεντρικό και εθνοκεντρικό χαρακτήρα.

Οι νέες ένοπλες δυνάμεις θα διαθέτουν αυτονομία και αυτοαναφορικότητα ώστε να μην δύναται η οποιαδήποτε κυβέρνηση να εγκαταλείπει στον εχθρό Ελληνικούς πληθυσμούς και Ελληνικά εδάφη.

Αν κάποιος πρωθυπουργός δώσει εντολή να υποσταλεί η σημαία και να εγκαταλειφθεί αμαχητί Ελληνικό έδαφος, οι νέες ένοπλες δυνάμεις όχι μόνον δεν θα υπακούσουν αλλά θα συλλάβουν, θα δικάσουν, και θα εκτελέσουν με συνοπτικές διαδικασίες τον εν λόγω πολιτικό, χωρίς αυτό να σημαίνει πραξικόπημα, ούτε στρατιωτική δικτατορία.

Οι έννοιες του αυθύπαρκτου και της αυτοαναφορικότητος σημαίνουν ότι οι ένοπλες δυνάμεις σε θεμελιώδη ζητήματα εθνικής ασφαλείας λειτουργούν ανεξαρτήτως του τί πρεσβεύει η εκάστοτε κυβέρνηση. Αλλιώς η εθνική άμυνα της Χώρας θα εξαρτάται από το αν δώσει εντολή ο εκάστοτε πρωθυπουργός για την υπεράσπιση της Πατρίδος. Και αν δεν δώσει τέτοια εντολή, όπως έχει γίνει πολλάκις στο παρελθόν;

Σε στρατιωτικά ζητήματα πρέπει να υπάρχει δογματική συνέχεια, βασικές αρχές, και κανόνες εμπλοκής, που δεν θα μπορεί να τους παραβιάζει ο κάθε άσχετος ή μειοδότης πολιτικός.

Τότε και μόνον τότε θα μπορούμε να μιλάμε για Ελληνικές ένοπλες δυνάμεις. Τώρα οφείλουμε να μιλάμε για ένστολους ρωμιούς δημοσίους υπαλλήλους.

Όποιο σώμα ή θεσμός εκφυλίζεται, πρέπει να τον αντικαθιστούμε πάραυτα. Δεν θα επιτρέψουμε να καταστραφεί η Ελληνική κοινωνία καλλιεργώντας "πατριωτικές" αυταπάτες, ούτε θα αποδίδουμε τα εύσημα σε όποιον φέρει ένα εθνόσημο. 

Η ικανότητα ενός λαού να καινοτομεί, να εξελίσσεται, να απεγκλωβίζεται από αδιέξοδα, να επαναστατεί, να συγκροτεί νέα σώματα, να οικοδομεί νέους θεσμούς, να προσαρμόζεται στις νέες συνθήκες, να αντιλαμβάνεται γρήγορα την σήψη και την παρακμή και να λαμβάνει αντίμετρα, αποτελούν την άλφα-βήτα της συλλογικής επιβιώσεως.

Η συγκρότηση νέων ενόπλων δυνάμεων της Ελλάδος εντάσσεται στην γενικώτερη προσπάθεια ανοικοδομήσεως έθνους και κράτους(nation-building and state-building), στα πλαίσια του λαϊκού, παρατεταμένου, επαναστατικού, εθνικο-απελευθερωτικού αγώνος.

No comments:

Post a Comment