Monday, October 31, 2016

Απαιτείται άμεση αναβάθμιση της στρατηγικής σκέψεως στην Ελλάδα


Η Ελληνική κοινωνία πρέπει να αναβαθμίζει το εννοιολογικό της λειτουργικό σύστημα όσο συχνά αναβαθμίζει το λογισμικό στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές. 

Οι ξένες δεξαμενές σκέψεως διαρκώς παράγουν νέα στρατηγική σκέψη, και τα πορίσματα των διατριβών τους είναι πασίγνωστα λόγω του διαδικτύου. 

Δυστυχώς η Ελλάς κάτω από το βάρος του ρωμέικου αποχαυνωτικού εκπαιδευτικού συστήματος απορροφά πολύ λίγο και πολύ αργά την καινοτομία στα στρατιωτικά ζητήματα.

Μελετώντας την ιστορία της Οθωμανικής αυτοκρατορίας του 17ου χριστιανικού αιώνος διεπίστωσα πόσο γρήγορα έχασαν οι Οθωμανοί το στρατιωτικό πλεονέκτημα που διέθεταν έναντι των Ευρωπαϊκών δυνάμεων, διότι η ηγεσία τους καθυστερούσε χαρακτηριστικώς στο να εισάγει την νέα στρατιωτική τεχνολογία, τις νέες μεθόδους πολέμου, και τον οργανωτικό εκσυγχρονισμό των ενόπλων δυνάμεων.

Η πάλαι ποτέ παγκόσμια δύναμη των Οθωμανών, πλήρωσε πολύ ακριβά την αβελτηρία της στις συγκρούσεις με τους Ρώσους και τους Αυστριακούς. Μέσα σε ελάχιστο χρονικό διάστημα έχασε όσα εδάφη είχε κερδίσει από προηγούμενους κατακτητικούς πολέμους.

Αντιθέτως η Ρωσική ηγεσία υιοθετούσε ταχύτατα τις εξελίξεις στον στρατιωτικό τομέα, αντιγράφοντας τους Ευρωπαίους.

Επιπλέον η ιστορία των Οθωμανών μας διδάσκει ότι οι Σουλτάνοι ξεκινούσαν στρατιωτικές μεταρρυθμίσεις ύστερα από κάθε οδυνηρή ήττα. Όμως οι Οθωμανοί είχαν περιθώριο χρόνου για τέτοιες αλλαγές, διότι κατείχαν εδάφη που δεν τους ανήκαν.

Οι Έλληνες δεν έχουν τέτοιο περιθώριο. Τα εδάφη που κατέχουμε είναι πολύ λιγώτερα απ' όσα μας ανήκουν. Για να τα υπερασπιστούμε επιτυχώς, πρέπει να υιοθετήσουμε τάχιστα τα ξένα πορίσματα της στρατηγικής σκέψεως.

Αλλιώς θα αναγκαστούμε να τα υιοθετήσουμε μετά από μία οδυνηρή ήττα. Καλύτερο το προλαμβάνειν παρά το θεραπεύειν.

Σιωπηρός και αόρατος πόλεμος (covert warfare),
Υβριδικός πόλεμος (hybrid warfare), 
Επιχειρήσεις παραπληροφορήσεως (active measures), 
Χρωματιστές επαναστάσεις (colour revolutions), 
Αλλαγή καθεστώτος (regime change), 
Θρησκευτικό και πολιτιστικό πόλεμο (religious and cultural warfare), 
Πολλαπλασιαστές ισχύος (force multipliers), 
Πόλεμοι δι' αντιπροσώπων (proxy wars), 
Δημογραφική μηχανική (demographic engineering), 
Ήπια ισχύ (soft power), 
Οικονομικός πόλεμος (economic warfare), 
Μνημοκτονίες (memocide), 
Σιωπηρές και αναίμακτες γενοκτονίες (silent and bloodless genocides), 
Πολεμοποίηση όλων των κοινωνικών παραμέτρων (weaponization of all social parameters), 
Στρατηγική ελεγχομένου χάους (strategy of controlled chaos),
Απεριόριστος πόλεμος (unrestricted warfare),
Μη-στρατιωτικές πολεμικές επιχειρήσεις (military operations other than war), 
Πολιτικός πόλεμος (political warfare), 
Ψυχρός πόλεμος και ψυχρή ειρήνη (cold war and cold peace), 
Πόλεμοι μη-επανδρωμένων οχημάτων (drone warfare), 
Τακτικές σμήνους (swarm tactics), 
Κυριαρχία πλήρους φάσματος (full-spectrum dominance),
Ασύμμετρος πόλεμος (asymmetric warfare), 
Παρατεταμένος πόλεμος (protracted warfare)
Δικτυοκεντρικός πόλεμος (network-centric warfare)

Πολλά απ' αυτά τα πορίσματα είναι γνωστά εδώ και δεκαετίες, αλλά αμφιβάλλω αν οι ένοπλες δυνάμεις της Χώρας έχουν υιοθετήσει έστω και το 1/10 εξ αυτών.

Το 2010 όταν ξεκινούσε το κίνημα των Αγανακτισμένων είχα δηλώσει δημοσίως ότι είναι αδιανόητο να ευρισκώμεθα σε οικονομικό πόλεμο με το 4ο Ράιχ, και να μην διαθέτουμε σχολή Οικονομικού Πολέμου.

Έξι χρόνια μετά η Ελλάς ακόμη δεν διαθέτει σχολή Οικονομικού Πολέμου απ' όπου να αποφοιτούν επαγγελματικά στελέχη εξιδεικευμένα σε αυτό το είδος πολεμικών επιχειρήσεων.

Οφείλουμε να αντιμετωπίσουμε επιτυχώς τον πόλεμο των βαχαμπιστών και των σαλαφιστών. Και ενώ αυτοί διαθέτουν σχολές θρησκευτικού πολέμου όπου διδάσκουν και διδάσκονται τον θρησκευτικό πόλεμο(τζιχάντ), εμείς δεν διαθέτουμε σχολές ψυχοθρησκευτικού πολέμου.

Αμφιβάλλω σοβαρώς στο κατά πόσον οι ένοπλες δυνάμεις της Ελλάδος έχουν ενσωματώσει τα πορίσματα του Μάο περί λαϊκού παρατεταμένου πολέμου και τα τελευταία πορίσματα του Κινεζικού στρατού περί απεριορίστου πολέμου. Πρόκειται για διδάγματα έξι και επτά δεκαετιών. Κανονικώς οι ένοπλες δυνάμεις της Ελλάδος θα έπρεπε να διαθέτουν ένα στρατηγικό σχέδιο λαϊκού παρατεταμένου πολέμου εναντίον πχ της νεο-οθωμανικής αυτοκρατορίας.

Χρωματιστές επαναστάσεις. Πολιτικό όπλο που μπορεί να χρησιμοποιηθεί αμυντικώς αλλά και επιθετικώς. Και ενώ ο κόσμος τόχει τούμπανο, οι ένοπλες δυνάμεις της Χώρας το κρατούν κρυφό καμάρι. Δεν φαίνεται να έχουν σκοπό να οργανώσουν μία χρωματιστή επανάσταση στα Σκόπια ή στην Βουλγαρία. Πολλώ δε μάλλον, πολέμους δι' αντιπροσώπων.

Δικό μας χρέος είναι να διοργανώνουμε εκλαϊκευμένες διαλέξεις προκειμένου η κοινωνία να ενσωματώσει στο λεξιλόγιό της αυτές τις έννοιες, και να καταστούν κτήμα του τρόπου σκέψεως του Ελληνικού Λαού.

Ιφικράτης Αμυράς

No comments:

Post a Comment