Wednesday, October 26, 2016

Στρατηγικοί άξονες του οικονομικού προγράμματος της ΙΕΡ.Α.Κ.Σ.


Η Ελληνική οικονομία θα μετατραπεί από εισαγωγική και καταναλωτική, σε παραγωγική και εξαγωγική. 
Επιστροφή σε εθνικό νόμισμα χωρίς υποτίμηση. 
Έξοδος από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Οικονομική συνεργασία με όλες τις χώρες ως ανεξάρτητο έθνος-κράτος.   
Μονομερής διαγραφή του εξωτερικού χρέους και ακύρωση των αποικιοκρατικών δανειακών συμβάσεων. 
Γενική σεισάχθεια για χρέη προς το κράτος των Ελληνικών φυσικών και νομικών προσώπων. 
Εγγραφή στις απαιτήσεις του γενικού λογιστηρίου του κράτους του γερμανικού δανείου και των γερμανικών αποζημιώσεων, όχι μονον του 2ου παγκοσμίου πολέμου, αλλά και των εγκλημάτων που έχουν διαπραχθεί εις βάρος του Ελληνικού Λαού από 6ης Μαΐου 2010 και χρήζουν αποζημιώσεως.   
Εκβιομηχάνιση της χώρας: ενδεικτικώς αναφέρουμε την ανάπτυξη αυτοκινητοβιομηχανίας, αεροναυπηγικής βιομηχανίας, ηλεκτρονικής και ηλεκτρικής βιομηχανίας, μηχανουργικής βιομηχανίας, χημικής βιομηχανίας.   
Ανάπτυξη του πρωτογενούς αγροτικού και κτηνοτροφικού τομέως, με στόχο την διατροφική αυτάρκεια. 
Κατάργησις όλων των φόρων και των φορολογικών νόμων. Μηδενική φορολογία για παραγωγικές επενδύσεις. Μηδενική φορολογία σε όλες τις πηγές εισοδημάτων με την προϋπόθεση ότι ο πολίτης εφαρμόζει τον οικονομικό πατριωτισμό. Η συνεισφορά των πολιτών θα στρέφεται προς το Έθνος, ποτέ προς το κράτος. 
Η υποχρεωτική συνεισφορά προς το Έθνος θα έχει ενδεικτικώς τις εξής μορφές: την γέννηση πολλών Ελληνοπαίδων, την εκμάθηση της Αρχαίας Ελληνικής γλώσσης, την υιοθέτηση της Ελληνικής διατροφής, την εκμάθηση πολεμικών τεχνών, την εκμάθηση ηλεκτρονικών υπολογιστών και διαδικτύου, την συμμετοχή όλων των Ελλήνων σε επιχειρήσεις ψυχολογικού πολέμου υπέρ της Πατρίδος.  
Η Ελλάς θα μετατραπεί σε φορολογικό παράδεισο. Κατάργηση πόθεν έσχες. Κατάργηση αντικειμενικών κριτηρίων. Κατάργηση τεκμηρίων διαβιώσεως.    
Οικονομικός πατριωτισμός: προτίμηση Ελληνικών προϊόντων έναντι των ξένων. Προτίμηση Ελλήνων εργαζομένων έναντι των ξένων.   
Επιλογή ασφαλιστικού ταμείου, αποποινικοποίηση της επιχειρηματικότητος, κατάργηση του κρατικού μονοπωλίου στην ασφάλιση, ατομικοί ασφαλιστικοί τραπεζικοί λογαριασμοί όπου θα κατατίθενται οι εργατικές και εργοδοτικές εισφορές, θα απαγορευθεί στο κράτος να εισπράττει ή να διαχειρίζεται χρήματα των ασφαλισμένων. 
Κατάργηση της πολυνομίας, ποινικοποίηση της γραφειοκρατίας, σύσταση ιδιωτικής εταιρείας εντός 24 ωρών, μόνον με το αφμ, την αστυνομική ταυτότητα, και το καταστικό της εταιρείας, μέσα από το διαδίκτυο, με μηδενικό κόστος, χωρίς άλλη υποχρέωση.    
Μετατροπή των μονοπωλιακών κρατικών ΔΕΚΟ, σε λαϊκές συμμετοχικές εταιρείες. 
Επιδότηση Ελληνικών εξαγωγών. 
Άτοκος, αφορολόγητος, και απευθείας δανεισμός των Ελληνικών εταιριών για παραγωγικές επενδύσεις, χωρίς εμπράγματες ασφάλειες, και χωρίς την μεσολάβηση των τραπεζών.   
Νέο τραπεζικό σύστημα, ίδρυση συνεταιριστικών τραπεζών, εκκαθάριση των συστημικών ανθελληνικών τραπεζών. Οι τράπεζες θα δανείζουν με αντάλλαγμα μετοχές των δανειοληπτριών εταιρειών ώστε να επιμερίζεται ο επενδυτικός κίνδυνος. Το παλαιό σύστημα δανεισμού με εμπράγματη ασφάλεια ήτο ετεροβαρές. Μετατόπιζε όλο τον επενδυτικό κίνδυνο στον δανειολήπτη. 
Έξοδος από τον παγκόσμιο οργανισμό εμπορίου, υπογραφή διμερών εμπορικών συμφωνιών. 
Χάραξη δασμολογικής πολιτικής αναπτύξεως της εγχώριας παραγωγής. 
Επειδή η παγκόσμια οικονομία έχει μετατραπεί σε πεδίο πραγματικού πολέμου, απαιτείται η ίδρυση επιτελείου οικονομικού πολέμου, δημιουργία Ελληνικού οικονομικού στρατού που θα αντιμετωπίζει την οικονομική εισβολή και τις οικονομικές πολεμικές επιχειρήσεις του εχθρού εις βάρος του Ελληνισμού. 
Ίδρυση ανοικτών πανεπιστημίων για επιχειρηματίες, υπαλλήλους, και αγρότες, επαναφορά του θεσμού της μαθητείας για απόκτηση εργασιακής εμπειρίας. 
Πολιτική πλήρους παραγωγής, ήτις θα οδηγήσει σε πολιτική πλήρους απασχολήσεως.
Θα παρέχεται δωρεάν υγεία και παιδεία για όλους τους Έλληνες του εσωτερικού και του εξωτερικού, μέσα από τρεις πυλώνες: δημόσιο τομέα, ιδιωτικό τομέα, Ελληνικό Κοινοτισμό. Ενώ οι δύο γνωστοί τομείς(δημόσιος και ιδιωτικός τομέας) είναι ανεπτυγμένοι στην Ελλάδα, η ΙΕΡ.Α.Κ.Σ. αποδίδει τεραστία σημασία στον τρίτο, μη-ανεπτυγμένο τομέα, στον Ελληνικο Κοινοτισμό, ως πυλώνα οικονομικής αναπτυξιακής πολιτικής.  
Ακύρωση όλων των αποικιοκρατικών συμβάσεων που έχουν υπογραφεί από την σύσταση του Ελληνικού κράτους το 1830. 

No comments:

Post a Comment