Monday, May 29, 2017

Στρατηγική ανασχέσεως έναντι της Δύσεως


Το ρωμέικο ψευδοκράτος δεν διαθέτει στρατηγική ανασχέσεως κατά της νεοθωμαντικής Τουρκίας, πολλώ δε μάλλον κατά της ΕΕ ή κατά του ισλάμ. Με τον όρο ανάσχεση δεν εννοούμε τους αμυντικούς εξοπλισμούς που αντιπαρατάσσουν οι ένοπλες δυνάμεις του ρωμέικου ψευδοκράτους απέναντι στις τουρκικές ένοπλες δυνάμεις. 
Η στρατηγική ανασχέσεως περιλαμβάνει τον εκμηδενισμό της τουρκικής επιρροής στην χερσόνησο του Αίμου, στον Εύξεινο Πόντο, και στην Μέση Ανατολή, την απαγόρευση ελέγχου οικονομικών υποδομών των χωρών που περιβάλλουν την Τουρκία καθότι της προσδίδουν πολλαπλασιαστική ισχύ, την αναδίπλωση του πανισλαμισμού και του παντουρκισμού, την μετατροπή της Τουρκίας σε ομοσπονδιακό κράτος με αυτονομιστικές και αποσχιστικές τάσεις εθνοτήτων, την διπλωματική της απομόνωση, τον σταδιακό αφοπλισμό της, κ.α.
Η Ελλάς, υπό ένα νέο επαναστατικό και εθνοκεντρικό καθεστώς, πρέπει να αναπτύξει αντίστοιχη στρατηγική ανασχέσεως και αναδιπλώσεως εναντίον του δυτικού συνασπισμού σε πολλαπλά επίπεδα.
Η Χώρα μας πρέπει να απεγκλωβιστεί από την χρήση λειτουργικών προγραμμάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών όπως τα Windows και να αναπτύξει το δικό της λειτουργικό σύστημα, τις δικές της μηχανές αναζητήσεως, τα δικά προγράμματα ηλεκτρονικής επικοινωνίας. 
Θα πρέπει να αναπτύξει εναλλακτικά δορυφορικά συστήματα ώστε να μην εγκλωβιστεί στο αμερικανικό GPS ή στο ευρωπαϊκό Galileo.
Πρέπει να συγκροτήσει εναλλακτικούς και ανταγωνιστικούς διεθνείς οργανισμούς για το εμπόριο και τις πιστώσεις ώστε να αναχαιτίσει την δράση του Παγκοσμίου Οργανισμού Εμπορίου και του ΔΝΤ, δύο δυτικοκρατούμενοι οργανισμοί. Συγχρόνως πρέπει να αγωνίζεται για την αποδολλαριοποίηση και αποευρωποίηση της παγκόσμιας νομισματικής κυκλοφορίας. Να επιδιώξει να αποδυτικοποιηθούν οι διεθνείς εμπορικές συναλλαγές ώστε να γίνωνται σε εθνικά νομίσματα, ή/και σε ιδιωτικά κρυπτονομίσματα. Συγχρόνως να αναπτύξει το peer-to-peer lending ώστε να αναχαιτίσει την ηγεμονία του δυτικού τραπεζικού συστήματος.    
Αφού η Χώρα μας απορρίψει πλήρως τις δυτικές αντιλήψεις περί ανθρωπισμού, πρέπει να απαγορεύσει την λειτουργία όλων των δυτικοτραφών μη-κυβερνητικών οργανώσεων. Συγχρόνως πρέπει να ακυρώσει την συμμετοχή της σε όλες τις διεθνείς συμβάσεις που έχει υπογράψει σχετικώς με τα ανθρώπινα δικαιώματα, και να θεσπίσει δικό της νομικό πλαίσιο με βάση τις ανθρώπινες υποχρεώσεις, τις παραδοσιακές αξίες, και τα εθνικά δικαιώματα. 
Στην στρατηγική αναχαιτίσεως του φιλελευθερισμού και του δυτικού συνασπισμού, η Ελλάς πρέπει να εντάξει την δημιουργίας μίας υγειονομικής ζώνης(cordon sanitaire) και να υψώσει ένα πολιτιστικό σιδηρούν παραπέτασμα, το οποίο να αποτρέπει την διείσδυση δυτικών πολιτιστικών προϊόντων. 
Η στρατηγική ανασχέσεως της δυτικής πανώλης πρέπει να πολεμοποιήσει όλες τις κοινωνικές παραμέτρους, ακόμη και τον αθλητισμό. Η Ελλάς πρέπει να διοργανώνει διεθνείς αθλητικούς αγώνες αποκλείουσα τις δυτικές χώρες, και να συμμετέχει με τις εθνικές της ομάδες σε αθλητικές εκδηλώσεις εκτός δυτικού συνασπισμού. 
Ο κυβερνοχώρος και το διάστημα είναι δύο τομείς όπου δεν υφίσταται καν Ελληνική στρατηγική, πολλώ δε μάλλον στρατηγική ανασχέσεως ή αναδιπλώσεως της Δύσεως. Απαιτείται να καταρτίσουμε μακροχρόνιο πρόγραμμα εξοπλισμού της Ελλάδος και αφοπλισμού της Δύσεως στον κυβερνοχώρο και στο διάστημα.    
Η ανάσχεση και η αναδίπλωση πρέπει να περιλαμβάνει θεμελιώδεις αλλαγές στην αντίληψη περί χρόνου. Η Ελλάς πρέπει να απορρίψει το δυτικό χριστιανικό ημερολόγιο και να επαναφέρει το δικό της εορτολόγιο, τα δικά της συστήματα μετρήσεως του χρόνου και ονομασίας μηνών και ημερών.  
Η στρατηγική της ανασχέσεως περιλαμβάνει την απόρριψη όλων των ατομοκεντρικών συνταγματικών αντιλήψεων που προέρχονται από την Δύση, που δυστυχώς έχουν διαφθείρει τον σύγχρονο Έλληνα. 
Η σημαντικότερη άμυνα και επίθεση κατά της διαβρωτικής επιβράδεως του Δυτικού κόσμου εις βάρος της Ελλάδος θα είναι η ολοσχερής απόρριψη του αξιακού συστήματος που πρεσβεύει η Δύση, για το άτομο, για το κοινωνικό σύνολο, για το Όντως Όν, για την Φύση, για τον Κόσμο, για την οικονομία, για την επιστήμη.
Η αναχαίτιση του δυτικού επεκτατισμού, πρέπει να αποτελέσει βασική συνιστώσα της Ελληνικής μακροπροθέσμου στρατηγικής. 

No comments:

Post a Comment